Tichetele culturale | Lege 165/2018

Acesta este un fragment din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL V Tichetele culturale Puneri în aplicare (2)

Art. 21. -

(1) Tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate angajaților, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri și servicii culturale.

(2) Bunurile și serviciile culturale pot fi:

a) abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecții cinematografice, muzee, festivaluri, târguri și expoziții, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor;

b) cărți, manuale școlare, albume muzicale, filme, în orice format.

Art. 22. -

(1) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depăși suma de 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei/eveniment, pentru cele acordate ocazional.

(2) Valoarea nominală a unui tichet cultural este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.

Art. 23. - Puneri în aplicare (1)

(1) Fiecare tichet cultural pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde cel puțin următoarele mențiuni:

a) numele și adresa emitentului;

b) valoarea nominală a tichetului;

c) perioada de valabilitate a utilizării tichetului;

d) spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui, codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul;

e) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de alte bunuri/servicii decât cele prevăzute la art. 21 alin. (2);

f) spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei evenimentului cultural la care tichetul a fost utilizat sau a unității la care a fost achiziționat produsul, potrivit art. 21 alin. (2).

(2) Fiecare tichet cultural pe suport electronic este valabil numai dacă mențiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și e), precum și numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cultural sunt înscrise pe tichetul cultural pe suport electronic sau sunt stocate într-un alt mod în acesta.

Acesta este un fragment din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 165/2018:
Dispoziții generale
Tichetele de masă
Tichetele cadou
Tichetele de creșă
Tichetele culturale
Voucherele de vacanță
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...