Tichetele cadou | Lege 165/2018

Acesta este un fragment din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL III Tichetele cadou Puneri în aplicare (1)

Art. 15. -

(1) Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate, ocazional, angajaților, pentru cheltuieli sociale. Derogări (1), Practică judiciară (3)

(2) Prin excepție de la prevederile art. 1, pot fi acordate tichete cadou și altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate. Practică judiciară (3)

Art. 16. -

(1) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor cadou, potrivit art. 15 alin. (1), nu poate depăși suma stabilită conform art. 10 alin. (1).

(2) Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor cadou, potrivit art. 15 alin. (2), nu poate depăși sumele prevăzute cu această destinație în bugetul alocat fiecărui eveniment.

(3) Valoarea nominală a unui tichet cadou este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei. Practică judiciară (1)

Art. 17. - Puneri în aplicare (1)

(1) Fiecare tichet cadou pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde cel puțin următoarele mențiuni:

a) numele și adresa emitentului;

b) valoarea nominală a tichetului cadou;

c) perioada de valabilitate a utilizării tichetului cadou;

d) spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui și codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cadou;

e) spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul cadou a fost utilizat.

(2) Fiecare tichet cadou pe suport electronic este valabil numai dacă mențiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c), precum și numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul cadou sunt înscrise pe tichetul cadou pe suport electronic sau sunt stocate într-un alt mod în acesta.

Mergi la:
Dispoziții generale
Tichetele de masă
Tichetele cadou
Tichetele de creșă
Tichetele culturale
Voucherele de vacanță
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...