Art 31 Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 165/2018

Acesta este un fragment din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 31. -

(1) Tichetele de masă și voucherele de vacanță prevăzute de prezenta lege nu se acordă personalului care beneficiază de indemnizație de hrană și de indemnizație de vacanță potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Tichetele de masă prevăzute de prezenta lege nu se acordă personalului care beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii economici, astfel cum sunt definiți de Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, vor acorda angajaților proprii primele de vacanță numai sub forma voucherelor de vacanță, în cuantum egal cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în condițiile legii, pentru un salariat.

Acesta este un fragment din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 165/2018:

   Art 21   Tichetele culturale

   Art 22   Tichetele culturale

   Art 23   Tichetele culturale

   Art 24   Voucherele de vacanță

   Art 25   Voucherele de vacanță

   Art 26   Voucherele de vacanță

   Art 27   Voucherele de vacanță

   Art 28   Contravenții și sancțiuni

   Art 29   Contravenții și sancțiuni

   Art 30   Contravenții și sancțiuni

   Art 31   Dispoziții tranzitorii și finale

   Art 32   Dispoziții tranzitorii și finale

   Art 33   Dispoziții tranzitorii și finale

   Art 34   Dispoziții tranzitorii și finale

   Art 35   Dispoziții tranzitorii și finale

   Art 36   Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...