Art 20 Tichetele de creșă | Lege 165/2018

Acesta este un fragment din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Tichetele de creșă -
Art. 20. -
Puneri în aplicare (1)

(1) Fiecare tichet de creșă pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde cel puțin următoarele mențiuni: Reviste (1)

a) numele și adresa emitentului; Reviste (1)

b) valoarea nominală a tichetului de creșă;

c) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de creșă; Reviste (1)

d) spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui și codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creșă;

e) interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de alte bunuri/servicii decât cele prevăzute la art. 18 alin. (2); Reviste (1)

f) spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul de creșă a fost utilizat.

(2) Fiecare tichet de creșă pe suport electronic este valabil numai dacă mențiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și e), precum și numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creșă sunt înscrise pe tichetul de creșă pe suport electronic sau sunt stocate într-un alt mod în acesta.

Mergi la:
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Tichetele de masă
Art 12 Tichetele de masă
Art 13 Tichetele de masă
Art 14 Tichetele de masă
Art 15 Tichetele cadou
Art 16 Tichetele cadou
Art 17 Tichetele cadou
Art 18 Tichetele de creșă
Art 19 Tichetele de creșă
Art 20 Tichetele de creșă
Art 21 Tichetele culturale
Art 22 Tichetele culturale
Art 23 Tichetele culturale
Art 24 Voucherele de vacanță
Art 25 Voucherele de vacanță
Art 26 Voucherele de vacanță
Art 27 Voucherele de vacanță
Art 28 Contravenții și sancțiuni
Art 29 Contravenții și sancțiuni
Art 30 Contravenții și sancțiuni

Acesta este un fragment din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...