Guvernul României

Hotărârea nr. 490/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 iulie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 și 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se actualizează datele de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, conform anexei nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor, conform anexei nr. 2.

Art. 3. -

Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocoale încheiate între părțile interesate, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. -

Ministerul Justiției își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
p. Ministrul justiției,
Sofia Mariana Moț,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 5 iulie 2018.

Nr. 490.

ANEXA Nr. 1

ACTUALIZAREA DATELOR DE IDENTIFICARE
a imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției

Elementele de identificare Administrator
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa
1 36699 8.29.09 Judecătoria Costești Corp C1 - P
Sc = 185 mp
Sd = 185 mp
Corp C2 - P
Sc = 74 mp
Sd = 74 mp
Steren = 3.649 mp
CF nr. 80402
România, județul Argeș, orașul Costești, Str. Progresului Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
2 25866 8.29.09 Judecătoria Râmnicu Vâlcea Corp C1 - D + P + 1E
Sc = 962 mp
Sd = 2.585 mp
Corp C2 - P - garaj
Sc = 55 mp
Sd = 55 mp
Steren = 1.911 mp
CF nr. 54521
România, județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, Careul Scuarul Revoluției nr. 1 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
3 25867 8.29.09 Judecătoria Drăgășani Corp C1 - P
Sc = 698 mp
Sd = 698 mp
Corp C2 - P
Sc = 14 mp
Sd = 14 mp
Corp C3 - P
Sc = 7 mp
Sd = 7 mp
Steren = 1.214 mp
CF nr. 38257
România, județul Vâlcea, municipiul Drăgășani, str. Gib Mihăescu nr. 21 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
4 25868 8.29.09 Judecătoria Horezu Corp C1 - P
Sc = 487 mp
Sd = 487 mp
Corp C2 - P - magazie
Sc = 29 mp
Sd = 29 mp
Steren = 805 mp
CF nr. 37551
România, județul Vâlcea, orașul Horezu, Str. 1 Decembrie nr. 8 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
5 25869 8.29.09 Judecătoria Brezoi Corp C1 - P + 1E
Sc = 257 mp
Sd = 518 mp
Corp C2 - P + 1E
Sc = 214 mp
Sd = 431 mp
Steren = 980 mp
CF nr. 36996
România, județul Vâlcea, orașul Brezoi, Str. Eroilor nr. 163 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
6 25870 8.29.09 Judecătoria Bălcești Corp C1 - S + P + 1E
Sc = 498 mp
Sd = 1.235 mp
Corp C2 - P
Sc = 20 mp
Sd = 20 mp
Steren = 1.021 mp
CF nr. 36296
România, județul Vâlcea, orașul Bălcești, Str. 1 Decembrie nr. 3 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
7 156240 8.29.09 Teren - Palatul de Justiție Neamț Steren = 6.879 mp
CF nr. 53900
România, județul Neamț, municipiul Piatra- Neamț, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 68/C Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
8 34903 8.29.09 Judecătoria Beiuș C1 - P + 1E
Sc = 528 mp
Sd = 1.097 mp
C2 - C4 - P (anexe)
Sc = 205 + 27 + 57 = 289 mp
Sd = 289 mp
Steren = 2.868 mp
CF nr. 104347
România, județul Bihor, municipiul Beiuș, str. Horea nr. 11 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
9 160812 8.29.09 Judecătoria Zărnești S + P + E
Sc = 996 mp
Sd = 1.979 mp
Steren = 2.500 mp
CF nr. 107182
România, județul Brașov, orașul Zărnești, Aleea Uzinei nr. 9 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
10 28298 8.29.09 Judecătoria Bolintin-Vale D + P + 1E
Sc = 595 mp
Sd = 1.512 mp
Steren =787 mp
CF nr. 33620
România, județul Giurgiu, orașul Bolintin- Vale, Str. Republicii nr. 5C Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
11 100623 8.29.09 Tribunalul Ilfov și Judecătoria Buftea Corp C1 - Sth + P + 3E
Sc = 620 mp
Sd = 2.442 mp
Corp C2 - Sp + P
Sc = 344 mp
Sd = 418 mp anexe
Corp C3-C13 - P
Sc = 33 + 42 + 30 + 27 + 32 + 77 + 80 + 168 + 23 + 28 + 6 = 546 mp
Sd = 546 mp
Steren = 4.212 mp
CF nr. 50119
România , județul Ilfov, orașul Buftea, str. Știrbei Vodă nr. 24 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
12 27665 8.29.09 Judecătoria Dragomirești P + 1E
Sc = 439,48 mp
Sd = 439,48 mp
Steren = 731 mp
CF nr. 50214
România, județul Maramureș, orașul Dragomirești, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 151 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
13 27666 8.29.09 Judecătoria Sighetu Marmației S + P + E
Sc = 710 mp
Sd = 1.364 mp
Steren = 2.084 mp
CF nr. 59129
CF nr. 59129-C1
România, județul Maramureș, municipiul Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu nr. 2 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
14 27667 8.29.09 Judecătoria Vișeu de Sus S + P + M
Sc = 852 mp
Sd = 2.154 mp
Steren = 1.190 mp
CF nr. 52581
România, județul Maramureș, orașul Vișeu de Sus, str. N. Labiș nr. 1 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
15 39867 8.29.09 Teren și stabilizare versant Steren = 3.279 mp
CF 66682
România, județul Sălaj, municipiul Zalău, str. T. Vladimirescu nr. 10 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
16 39976 8.29.09 Judecătoria Segarcea S + P + 1E
Sc = 480 mp
Sd = 1.399 mp
Steren = 1.935 mp
CF nr. 33439
România, județul Dolj, orașul Segarcea, Str. Unirii nr. 60 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
17 26624 8.29.09 Judecătoria Vălenii de Munte S + P
Sc = 618 mp
Sd = 638 mp
Steren = 2.208 mp
CF nr. 22129
România, județul Prahova, orașul Vălenii de Munte, str. Mihai Bravu nr. 32 A Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
18 141571 8.29.09 Judecătoria Târgu Bujor - sediu nou (fosta Banca Agricolă) Corp C1 - S(parțial) + P + 1E
Sc = 373 mp
Sd = 824 mp
Corp C2 - P
Sc = 26 mp
Sd = 26 mp
Corp C3 - P
Sc = 74 mp
Sd = 74 mp
CF nr. 100449
România, județul Galați, orașul Târgu Bujor, str. E. Grigorescu nr. 77 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
19 150218 8.29.09 Judecătoria Târgu Bujor (depozit arhive instanțe) Steren = 1.454 mp
CF nr. 100449
România, județul Galați, orașul Târgu Bujor, str. E. Grigorescu nr. 77 Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265841
20 36018 8.29.09 Judecătoria Bozovici Corp C1 P + 1E
Sc = 348 mp
Sd = 630 mp
Corp C2
Sc = 276 mp
Sd = 276 mp
Steren = 1.132 mp
CF nr. 31876
România, județul Caraș-Severin, comuna Bozovici nr. 247/B Ministerul Justiției/ C.U.I. 4265842

ANEXA Nr. 2

TRANSMITEREA IMOBILELOR
din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor

Elementele de identificare Administratorul de la care se transmite imobilul Administratorul la care se transmite imobilul
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar
1 36699 8.29.09 Judecătoria Costești Corp C1 - P
Sc = 185 mp
Sd = 185 mp
Corp C2 - P
Sc = 74 mp
Sd = 74 mp
Steren = 3.649 mp
CF nr. 80402
România, județul Argeș, orașul Costești, Str. Progresului 959.448,00 Ministerul Justiției/C.U.I. 4265841 Tribunalul Argeș/ C.U.I. 4318083
2 25866 8.29.09 Judecătoria Râmnicu Vâlcea Corp C1 - D + P + 1E
Sc = 962 mp
Sd = 2.585 mp
Corp C2 - P - Garaj
Sc = 55 mp
Sd = 55 mp
Steren = 1.911 mp
CF nr. 54521
România, județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, Careul Scuarul Revoluției nr. 1 5.152.400,00 Ministerul Justiției/C.U.I. 4265841 Tribunalul Vâlcea/ C.U.I. 2540767
3 25867 8.29.09 Judecătoria Drăgășani Corp C1 - P
Sc = 698 mp
Sd = 698 mp
Corp C2 - P
Sc = 14 mp
Sd = 14 mp
Corp C3 - P
Sc = 7 mp
Sd = 7 mp
Steren = 1.214 mp
CF nr. 38257
România, județul Vâlcea, municipiul Drăgășani, str. Gib Mihăescu nr. 21 633.200,00 Ministerul Justiției/C.U.I. 4265841 Tribunalul Vâlcea/ C.U.I. 2540767
4 25868 8.29.09 Judecătoria Horezu Corp C1 - P
Sc = 487 mp
Sd = 487 mp
Corp C2 - P - magazie
Sc = 29 mp
Sd = 29 mp
Steren = 805 mp
CF nr. 37551
România, județul Vâlcea, orașul Horezu, Str. 1 Decembrie nr. 8 463.600,00 Ministerul Justiției/C.U.I. 4265841 Tribunalul Vâlcea/ C.U.I. 2540767
5 25869 8.29.09 Judecătoria Brezoi Corp C1 - P + 1E
Sc = 257 mp
Sd = 518 mp
Corp C2 - P + 1E
Sc = 214 mp
Sd = 431 mp
Steren = 980 mp
CF nr. 36996
România, județul Vâlcea, orașul Brezoi, Str. Eroilor nr. 163 1.587.200,00 Ministerul Justiției/C.U.I. 4265841 Tribunalul Vâlcea/ C.U.I. 2540767
6 25870 8.29.09 Judecătoria Bălcești Corp C1 - S + P + 1E
Sc = 498 mp
Sd = 1.235 mp
Corp C2 - P
Sc = 20 mp
Sd = 20 mp
Steren = 1.021 mp
CF nr. 36296
România, județul Vâlcea, orașul Bălcești, Str. 1 Decembrie nr. 3 1.824.300,00 Ministerul Justiției/C.U.I. 4265841 Tribunalul Vâlcea/ C.U.I. 2540767
7 156240 8.29.09 Teren - Palatul de Justiție Neamț Steren = 6.879 mp
CF nr. 53900
România, județul Neamț, municipiul Piatra-Neamț, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 68/C 1.077.955,00 Ministerul Justiției/C.U.I. 4265841 Tribunalul Neamț/ C.U.I. 174145454
8 34903 8.29.09 Judecătoria Beiuș C1 - P+1E
Sc = 528 mp
Sd = 1.097 mp
C2 - C4 - P (anexe)
Sc = 205 + 27 + 57 = 289 mp
Sd = 289 mp
Steren = 2.868 mp
CF nr. 104347
România, județul Bihor, municipiul Beiuș, str. Horea nr. 11 1.285.988,85 Ministerul Justiției/C.U.I. 4265841 Tribunalul Bihor/ C.U.I. 4245003
9 160812 8.29.09 Judecătoria Zărnești S + P + E
Sc = 996 mp
Sd = 1.979 mp
Steren = 2.500 mp
CF nr. 107182
România, județul Brașov, orașul Zărnești, Aleea Uzinei nr. 9 6.110.032,26 Ministerul Justiției/C.U.I. 4265841 Tribunalul Brașov/ C.U.I. 4688540
10 28298 8.29.09 Judecătoria Bolintin-Vale D + P + 1E
Sc = 595 mp
Sd = 1.512 mp
Steren =787 mp
CF nr. 33620
România, județul Giurgiu, orașul Bolintin-Vale, Str. Republicii nr. 5C 4.106.449,00 Ministerul Justiției/C.U.I. 4265841 Tribunalul Giurgiu/ C.U.I. 4145853
11 100623 8.29.09 Tribunalul Ilfov și Judecătoria Buftea Corp C1 - Sth + P + 3E
Sc = 620 mp
Sd = 2.442 mp
Corp C2 - Sp + P
Sc = 344 mp
Sd = 418 mp
Anexe
Corp C3-C13 - P
Sc = 33 + 42 + 30 + 27 + 32 + 77 + 80 + 168 + 23 + 28 + 6 = 546 mp
Sd = 546 mp
Steren = 4.212 mp
CF nr. 50119
România, județul Ilfov, orașul Buftea, str. Știrbei Vodă nr. 24 5.667.321,00 Ministerul Justiției/C.U.I. 4265841 Tribunalul Ilfov/ C.U.I. 29342362
12 27665 8.29.09 Judecătoria Dragomirești P + 1E
Sc = 439,48 mp
Sd = 439,48 mp
Steren = 731 mp
CF nr. 50214
România, județul Maramureș, orașul Dragomirești, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 151 517.592,00 Ministerul Justiției/C.U.I. 4265841 Tribunalul Maramureș/ C.U.I. 3695026
13 27666 8.29.09 Judecătoria Sighetu Marmației S + P + E
Sc = 710 mp
Sd = 1.364 mp
Steren = 2.084 mp
CF nr. 59129
CF nr. 59129-C1
România, județul Maramureș, municipiul Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu nr. 2 858.289,00 Ministerul Justiției/C.U.I. 4265841 Tribunalul Maramureș/ C.U.I. 3695026
14 27667 8.29.09 Judecătoria Vișeu de Sus S + P + M
Sc = 852 mp
Sd = 2.154 mp
Steren = 1.190 mp
CF nr. 52581
România , județul Maramureș, orașul Vișeu de Sus, str. N. Labiș nr. 1 5.146.019,00 Ministerul Justiției/C.U.I. 4265841 Tribunalul Maramureș/ C.U.I. 3695026
15 39867 8.29.09 Teren și stabilizare versant Steren = 3.279 mp
CF 66682
România, județul Sălaj, municipiul Zalău, str. T. Vladimirescu nr. 10 599.586,00 Ministerul Justiției/C.U.I. 4265841 Tribunalul Sălaj/ C.U.I. 4792205
16 39976 8.29.09 Judecătoria Segarcea S + P + 1E
Sc = 480 mp
Sd = 1.399 mp
Steren = 1.935 mp
CF nr. 33439
România, județul Dolj, orașul Segarcea, Str. Unirii nr. 60 1.487.330,00 Ministerul Justiției/C.U.I. 4265841 Tribunalul Dolj/ C.U.I. 4941447
17 26624 8.29.09 Judecătoria Vălenii de Munte S + P
Sc = 618 mp
Sd = 638 mp
Steren = 2.208 mp
CF nr. 22129
România, județul Prahova, orașul Vălenii de Munte, str. Mihai Bravu nr. 32 A 644.104,00 Ministerul Justiției/C.U.I. 4265841 Tribunalul Prahova/ C.U.I. 2998315
18 141571 8.29.09 Judecătoria Târgu Bujor - sediu nou (fosta Banca Agricolă) Corp C1 - S(parțial) + P + 1E
Sc = 373 mp
Sd = 824 mp
Corp C2 - P
Sc = 26 mp
Sd = 26 mp
Corp C3 - P
Sc = 74 mp
Sd = 74 mp
CF nr. 100449
România, județul Galați, orașul Târgu Bujor, str. E. Grigorescu nr. 77 1.939.355,00 Ministerul Justiției/C.U.I. 4265841 Tribunalul Galați/ C.U.I. 3126756
19 150218 8.29.09 Judecătoria Târgu Bujor (depozit arhive instanțe) Steren = 1.454 mp
CF nr. 100449
România, județul Galați, orașul Târgu Bujor, str. E. Grigorescu nr. 77 45.456,00 Ministerul Justiției/C.U.I. 4265841 Tribunalul Galați/ C.U.I. 3126756
20 36018 8.29.09 Judecătoria Bozovici Corp C1 P + 1E
Sc = 348 mp
Sd = 630 mp
Corp C2
Sc = 276 mp
Sd = 276 mp
Steren = 1.132 mp
CF nr. 31876
România, județul Caraș- Severin, comuna Bozovici nr. 247/B 262.742,00 Ministerul Justiției/C.U.I. 4265841 Tribunalul Caraș- Severin/ C.U.I. 4287386

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...