Parlamentul României

Legea nr. 162/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 iulie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13 din 7 martie 2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 12 martie 2018, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, litera a) a alineatului (2) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) structuri teritoriale ale Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, fără personalitate juridică, organizate la nivel de direcție sau serviciu, cu rol de administrare a ariilor naturale protejate;".

2. La articolul I punctul 4, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate este organizată astfel: aparat central și structuri teritoriale organizate la nivel de direcții sau servicii, aflate în cadrul acesteia."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 9 iulie 2018.

Nr. 162.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...