Curierul Fiscal nr. 6/2017

Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017, Editura C. H. Beck
de Delia Stoian, Andreea Judy, Niculae Done, Ramona Chițu, Andreea Savencu, Ionuț Măstăcăneanu, Georgiana Calinovici, Ciprian Adrian Păun, Diana Alexandra Feldrihan, Nadia-Cerasela Aniței, Emanuel Albu

17 iulie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

În ediția curentă

Redacția

Editorial

Impozitul pe gospodării este văzut ca un impozit nou? Sau este vorba doar de o modificare a modului de abordare a unui impozit deja existent? Dacă este doar o nouă abordare a unui impozit existent, acesta va duce sau nu la majorarea impozitului vechi (impozitul pe venit), eliminarea sau reducerea de facilități existente. Greu de dat răspuns, mai ales la a doua întrebare. Dacă în ceea ce privește prima întrebare se poate spune că e vorba tot de impozitarea veniturilor realizate de persoanele fizice, doar că impozitarea nu se mai face la nivel de individ, ci la nivel de gospodărie (precum și trecerea de la impozitarea separată la impozitarea cumulată a veniturilor), la a doua întrebare răspunsul este extrem de disputat. Varianta guvernanților (cel puțin până la începutul lunii iunie) este că va fi vorba de o reducere a impozitului (scăderea de cotă, acordarea unor facilități), dar există și voci care susțin că impozitul va fi mai mare (a se vedea modul de determinare a venitului net anual din activități independente).

Din ce motiv au apărut aceste întrebări? Pentru avedea dacă impozitul pe gospodării (dacă va fi adoptat) se poate aplica de la 1 ianuarie 2018.Și cel puțin din punctul de vedere al Codului fiscal, e greu de spus. Textul legislativ poate fi folosit pentru amânarea aplicării, dar în același timp, în funcție de interpretare, poate da liber la aplicare de la 1 ianuarie 2018 [art. 4 „(1) Prezentul Cod se modifică și se completează prin lege, care intră în vigoare în termen de minim 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilități existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie afiecărui an (...). (3) În situația în care modificările și/sau completările se adoptă prin ordonanțe, se pot prevedea termene mai scurte de intrare în vigoare, dar nu mai puțin de 15 zile de la data publicării, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2)”].

Info Curier

I. Legislație națională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 11 mai - 19 iunie 2017

În M.Of. nr. 348 din 11 mai 2017 afost publicată Legea nr. 98/2017 pentru ratificarea Protocolului semnat la București, la 4 iulie 2016, de modificare aConvenției dintre România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996.

Tot în același monitor a fost publicat și Protocolul din 4 iulie 2016 de modificare a Convenției dintre România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996, din 4 iulie 2016.

În M.Of. nr. 351 din 12 mai 2017 afost publicată Legea nr. 99/2017 privind ratificarea Acordului dintre România și Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și aevitării plății impozitelor, semnat la București la 4 iulie 2016.

Tot în același monitor a fost publicat și Acordul din 4 iulie 2016 între România și Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii fiscale și a evitării plății impozitelor.

În M.Of. nr. 362 din 16 mai 2017 afost publicată Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017.

În M.Of. nr. 368 din 17 mai 2017 afost publicat OMFP nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.

Tot în același monitor a fost publicată și procedura (din 3 mai 2017) de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.

Din cuprinsul ordinului:

Art. 1. Se aprobă Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. În scopul prezentului ordin, comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distanță se realizează prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual” – serviciu de distribuție electronică înregistrată care permite transmiterea de date între terți prin mijloace electronice și furnizează dovezi referitoare la manipularea datelor transmise, inclusiv dovezi privind trimiterea și primirea datelor, asigurând protejarea datelor transmise împotriva riscului de pierdere, furt, deteriorare sau orice modificare neautorizată.

Art. 3. Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică prevăzută la art. 1 se referă la:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...