Curierul Fiscal nr. 4/2017

Revista Curierul Fiscal nr. 4/2017, Editura C. H. Beck
de Lidia Duțu-Cârstea, Beatrice Boghean, Vlad Tănase, Daniela Iuliana Radu, Emanuel Albu

26 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

În ediția curentă

Editorial

Obiectivele îndrăznețe ale Guvernului presupun și alocarea unor resurse financiare pe măsură. Cum cea mai mare parte a banilor de la buget vin din impozite, taxe și contribuții, presiunea pe colectarea acestora este în creștere, mai ales că ținta de colectare la buget este ridicată. În aceste condiții, rolul ANAF devine foarte important, acesta plănuind acțiuni (controale) de anvergură pentru a crește nivelul colectării. Totul în cadrul celor 14 măsuri implementate sau de implementat de ANAF, măsuri ce urmăresc pe lângă creșterea colectării și o îmbunătățire a relației fisc-contribuabil (prin consilierea contribuabililor privind plata taxelor și a impozitelor, îndrumarea contribuabililor pentru accesarea plăților eșalonate a obligațiilor fiscale, flexibilizarea modalității de poprire etc.). După Sărbătorile Pascale urmează să vedem dacă măsurile vor da rezultate, respectiv numărul contribuabililor care vor fi de bună voie plătitori model va crește și fiscul va reuși să recupereze impozitele de la plătitorii mai puțin responsabili, fără, însă, a pune presiune pe cei controlați.

Redacția

Info Curier

I. Legislație națională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 24 februarie 2017 – 27 martie 2017

În M.Of. nr. 151 din 28 februarie 2017 a fost publicat OMFP nr. 350/2017 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete.

Nivelul accizei specifice la țigarete în perioada 1 aprilie 2017-31 martie 2018 inclusiv este de 329,222 lei/1.000 țigarete.

În M.Of. nr. 156 din 2 martie 2017 a fost publicat OpANAF nr. 735/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe suport hârtie pentru mărfurile transportate pe calea ferată și pe cale aeriană și autorizarea utilizării regimului de tranzit unional/comun pe baza unui manifest electronic pentru mărfurile transportate pe cale aeriană.

Ordinul abrogă Ordinul vicepreședintelui ANAF nr. 3.003/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea utilizării de proceduri simplificate în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun (M.Of. nr. 892 din 21 decembrie 2009).

În M.Of. nr. 162 din 6 martie 2017 afost publicată Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 2/2017 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2017.

Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 se va desfășura sub următoarele forme:

- cursuri de pregătire profesională la sală (teorie și aplicații pe studii de caz);

- cursuri online.

Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 prevede pentru consultanții fiscali activi și pentru consultanții fiscali asistenți un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar pentru consultanții fiscali inactivi un număr de 15 ore de pregătire profesională.

Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2017 nu este obligatoriu în anul în care membrii Camerei Consultanților Fiscali au susținut examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

În situația în care consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susținut examenul pentru atribuirea acestor calități, aceste ore se vor include în numărul de ore de pregătire profesională aferente anului următor.

Fiecare participare a membrilor Camerei Consultanților Fiscali la cursuri, conferințe și colocvii interne și internaționale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal - organizate în afara programului de pregătire profesională continuă - va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2017. În aceste cazuri participarea va fi justificată pe baza unui document care să ateste acest fapt, eliberat de organizatori.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...