Curierul Fiscal nr. 4/2018

Revista Curierul Fiscal nr. 4/2018, Editura C. H. Beck
de Delia Cataramă, Lucian Țâțu, Radu Ciobanu, Delia Stoian, Izabela Stoicescu, Erika Andras, Claudia Spataru, Alina Andrei, Radu Ciobanu, Claudia Vișoiu

29 mai 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

În ediția curentă

Editorial

Pe măsură ce înaintăm în primăvară și temperaturile cresc, observăm o scădere a clocotului fiscalității. Se pare că în acest domeniu lucrurile se întâmplă puțin pe dos: când crește temperatura afară, fiscalitatea se răcește și când vremea începe să se răcească, fiscalitatea dă în clocot. Vă veți întreba care ar fi totuși legătura între creșterea temperaturii și clocotul fiscalității. La prima vedere, nu este niciuna. Dar, ar fi preferabil ca fiscalitatea să dea în clocot când cresc temperaturile afară și să se liniștească când temperaturile scad. Revenind în lumea noastră de zi cu zi, traducerea rândurilor de mai sus ar fi următoarea: este preferabil să se discute (și aici mă refer la decidenții politici, mediul de afaceri, organizațiile profesionale etc.) la începutul unui an despre cum va fi fiscalitatea în anul următor și să se adopte modificările legislative până în vară, cu aplicare de anul următor, decât să începem să ne înfierbântăm cu privire la „revoluțiile” fiscale când începe toamna și contribuabilul să afle (nu neapărat să și înțeleagă) în luna decembrie cum va fi fiscalitatea în anul următor. Dar ... poate că anul acesta nu se urmărește realizarea unor „revoluții” fiscale. Sunt de ajuns „revoluțiile” din anul 2017.

De menționat totuși, chiar dacă nu pare o modificare strict fiscală, lupta statului de a încasa și păstra la buget partea de contribuție de asigurări sociale care ia drumul pilonului 2 de pensii. Încă nu se știe exact sub ce formă se va realiza, dar dacă banii nu vor mai ajunge la pilonul 2 de pensii această situație ar echivala cu o creștere ce poate ajunge spre 15-17% a sumelor din CAS care rămân la dispoziția statului.

Lucian Țâțu

Redactor-șef

Info curier

Legislație națională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al Rămâniei în perioada 29 martie 2018 - 25 aprilie 2018

În M.Of. nr. 284 din 30 martie 2018 afost publicată Hotărârea nr. 453/2018 aCorpului Experților Contabili și Contabili Autorizați (CECCAR) privind prelungirea perioadei de valabilitate avizei aferente anului 2017 până la data de 20 aprilie 2018.

În M.Of. nr. 291 din 30 martie 2018 afost publicată O.U.G. nr. 20/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

În domeniul fiscal O.U.G. aduce modificări și completări în ceea ce privește regimul sponsorizărilor (inclusiv în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor), lasă, în anumite condiții posibilitatea de a opta între impozit pe profit și impozitul pe veniturile microîntreprinderilor [„(31) Prin excepție de la prevederile art. 47 alin. (1), microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați pot opta, o singură dată, să aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul în care aceste condiții sunt îndeplinite cumulativ, opțiunea fiind definitivă. În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei și/sau numărul salariaților scade sub 2, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 47 alin. (1). În cazul în care, în perioada în care persoana juridică aplică prevederile titlului II, numărul de salariați variază în cursul anului, în sensul scăderii sub 2, condiția trebuie reîndeplinită în termen de 60 de zile, termen care se prelungește și în anul fiscal următor. Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca urmare a opțiunii se comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. Calculul și plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează să aplice prevederile titlului II se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.”], introduce reguli cu privire la stabilirea veniturilor din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportive, aduce modificări regimului contribuțiilor sociale.

În M.Of. nr. 297 din 3 aprilie 2018 a fost publicată Hotărârea nr. 787/2017 a Curții Constituționale referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 214 alin. (1) lit. a) și alin. (4) raportat la art. 108 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

În M.Of. nr. 316 din 11 aprilie 2018 afost publicat Ordinul nr. 1003/2018 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”,

În M.Of. nr. 329 din 16 aprilie 2018 afost publicat Hotărârea nr. 4/2018 aCamerei Consultanților Fiscali din România privind aprobarea publicării Registrului consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, din 29 martie 2018 a fost publicat în M.Of. nr. 329 bis.

În M.Of. nr. 332 din 16 aprilie 2018 afost publicat Ordinul nr. 1018/2018 al președintelui ANAF privind aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat Proces-verbal de constatare și sancționare acontravențiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control astructurilor vamale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și unităților subordonate.

În M.Of. nr. 346 din 20 aprilie 2018 afost publicată Decizia nr. 664/2017 aCurții Constituționale referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate adispozițiilor art. 14 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

Agenda obligațiilor fiscale pe luna mai

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...