Revista de Drept social nr. 1/2018

Termenul de depunere a declarației nominale de asigurări rectificative de către angajator, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Pitești, secția I civilă

28 mai 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• declarația nominală de asigurare

Instanța Curtea de Apel Pitești, secția I civilă, decizia nr. 3608 din 4 decembrie 2017

Jurisprudență

Declarația nominală de asigurare reprezintă o declarație fiscală cu privire la veniturile din salarii sau asimilate salariilor care constituie Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale.

De asemenea pe baza acestui document sunt stabilite stagiul de cotizare și punctajul anual, avute în vedere la calculul cuantumului dreptului la pensie.

Termenul de depunere a declarației nominale de asigurare rectificativă nu trebuie confundat cu termenul în care trebuie să fie plătită la bugetul public contribuțiile de asigurări sociale, ci angajatorul poate să depună acest document oricând, pentru înlăturarea erorilor sau omisiunilor în legătură cu elementele pe care le cuprinde acest document.

Constată că, la data de 25 ianuarie 2017, reclamantul O.I. a chemat în judecată pe pârâtele C.J.P. Vâlcea și SC E. SA- Sucursala E. Craiova, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunța, să se dispună:

- obligarea C.J.P. Vâlcea sa emită o decizie de recalculare a pensiei cu valorificarea adeverinței nr. (...)/24.05.2016, emisă de pârâta SC E. SA- Sucursala E. Craiova, privind încadrarea în condiții speciale de munca, în procent de 100%, în perioada 1.04.2001-1.01.2006;

- obligarea SC E. SA- Sucursala E. Craiova la depunerea declarațiilor nominale rectificative prin care sa se modifice stagiul de cotizare din condiții normale de muncă în condiții speciale, în perioada 1.04.2001-1.01.2006;

- cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că este pensionat pentru limita de vârsta conform deciziei nr. 1189730.

Prin sentința civila nr. 1214/21.09.2015, pronunțată de Tribunalul Vâlcea, definitivă prin decizia civila nr. 499/2016, pronunțata de Curtea de Apel Pitești, s-a constatat că activitatea desfășurată de acesta, în perioada 1.04.2001 -1.01.2006, se încadrează în condiții speciale de muncă în procent de 100%.

Urmare punerii în executare a acestor hotărâri judecătorești, fostul angajator E. Craiova a eliberat adeverința nr. (...)/24.05.2016, pe care a depus-o la C.J.P. Vâlcea, în vederea recalculării pensiei cu valorificarea acestei adeverințe.

A depus cerere de recalculare a pensiei la care a anexat adeverința mai sus menționata, dar C.J.P. Vâlcea a refuzat valorificarea acesteia, pe motivul ca fostul angajator nu a depus declarațiile rectificative, răspuns materializat prin adresa nr. (...)/18.07.2016.

Urmare acestui răspuns, a formulat la data de 12.10.2016 o altă cerere prin care a arătat ca în conformitate cu dispozițiile legale invocate, nu poate suferi efectele negative ale neplății contribuției de către angajator, astfel încât consecința imediată este că trebuie să beneficieze de stagiul de cotizare cu ocazia stabilirii pensiei.

Așa cum a rezultat din înscrisurile depuse, casa de pensii a refuzat valorificarea acestei adeverințe, pe motiv că fostul angajator nu a depus declarațiile rectificative, prin care să modifice stagiul de cotizare din condiții normale în condiții speciale.

A efectuat demersuri către cele două pârâte, dar până în prezent cele două pârâte nu s-au pus de acord cu privire la obligațiile legale, pentru soluționarea acestei situații.

Refuzul casei de pensii de a valorifica adeverința precizată este nejustificat, competența de soluționare ținând de cele două pârâte, reclamantul neavând nicio obligație legală în acest sens.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...