Revista de Drept social nr. 1/2018

Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 527 alin. (2) și art. 529 alin. (2) din Codul civil. Diurnă. Includerea în venituri nete. Pensie de întreținere, Editura Rosetti
de Înalta Curte de Casație și Justiție

28 mai 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• pensie de întreținere

• diurnă

• completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Instanța Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizia nr. 85/2017, M. Of. Nr. 60 din 19 ianuarie 2018

Jurisprudență

- extras -

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I. Titularul și obiectul sesizării

1. Tribunalul Botoșani a dispus, prin Încheierea din data de 26 aprilie 2017, în Dosarul nr. 9.028/193/2016, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în baza art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept vizând interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 527 alin. (2) și art. 529 alin. (2) din Codul civil, respectiv dacă echivalentul valoric al diurnei se include în totalul veniturilor nete lunare în raport cu care se stabilește pensia de întreținere datorată de către părinte copilului.

II. Expunerea succintă a procesului în cadrul căruia s-a invocat chestiunea de drept menționată

2. Prin Cererea de chemare în judecată, înregistrată la Judecătoria Botoșani la data de 23 iunie 2016, reclamantul, prin reprezentant legal, a solicitat instanței, în contradictoriu cu pârâtul, obligarea acestuia la plata pensiei de întreținere în funcție de nevoile minorului și de posibilitățile sale materiale, stabilită la 1/4 din veniturile pe care pârâtul le realizează în prezent, de la data promovării acțiunii și până la majoratul reclamantului.

3. Prin Sentința civilă nr. 9.355 din 8 decembrie 2016, Judecătoria Botoșani a admis cererea de chemare în judecată și a obligat pârâtul la plata în favoarea reclamantului, prin reprezentant legal, a pensiei de întreținere în cuantum de 750 lei lunar, începând cu data introducerii acțiunii, respectiv 23 iunie 2016, până la majoratul acestuia.

4. Pentru a hotărî astfel, prima instanță a constatat faptul că acordul notarial al foștilor soți cu privire la pensia de întreținere prestată în favoarea reclamantului a încetat, astfel încât acesta, la momentul de față, este lipsit de întreținere din partea pârâtului, care, potrivit art. 516 alin. (1) din Codul civil, este obligat de lege să presteze întreținere în favoarea copilului său minor.

5. Procedând la calculul mediei aritmetice a veniturilor totale ale pârâtului în perioada noiembrie 2015 - octombrie 2016, prima instanță a reținut că rezultă un venit salarial mediu pe lună de 1.264 lei și o diurnă medie lunară de 1.079 euro, convertită în lei la cursul de 1 euro = 4,5 lei la 4.856 lei, așadar, un venit lunar total de 6.120 lei.

6. Cu privire la diurna lunară, pârâtul a invocat Decizia nr. 21 din 19 octombrie 2015, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 21 decembrie 2015, prin care s-a stabilit faptul că echivalentul valoric al normei de hrană prevăzute de art. 2 alin. (4) și art. 4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se include în totalul veniturilor nete lunare în raport cu care se stabilește pensia de întreținere datorată de către părinte copilului.

7. Instanța de fond a reținut faptul că, în prezenta cauză, pârâtul nu lucrează în sectorul de apărare națională, astfel încât decizia în interesul legii invocată nu este aplicabilă în prezentul litigiu.

8. De asemenea, instanța a avut în vedere faptul că diurna realizată de către pârât nu are caracter ocazional, ci este permanentă, fiind, totodată, într-un cuantum substanțial mai mare față de salariul de bază. Astfel, instanța a apreciat că ar fi contrar interesului superior al copilului a nu se ține cont, în stabilirea cuantumului pensiei de întreținere, de aceste venituri constante ale pârâtului, realizate cu titlu de diurnă, ce măresc semnificativ limita în care se poate stabili cuantumul întreținerii datorate reclamantului. Din aceste motive, prima instanță a procedat la stabilirea pensiei de întreținere datorate de către pârât reclamantului, cu luarea în considerare a diurnelor lunare ale acestuia.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...