Revista de Drept social nr. 1/2018

Acțiune în constatarea perioadei lucrate în grupa a II-a de muncă, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Galați, secția conflicte de muncă și asigurări de muncă

28 mai 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• grupă de muncă

• ordinul nr. 50/1990

Instanța Curtea de Apel Galați, secția consflicte de muncă și asigurări sociale, decizia nr. 460 din 26 septembrie 2017

Jurisprudență

Tipul de activitate desfășurat de reclamant, tâmplar, nu se regăsește la pct. 30 din anexa 2 a Ordinului 50/1990.

Pe de altă parte, nu există un drept recunoscut de lege unui salariat doar prin desfășurarea activității în condiții nocive (zgomot, căldură, vibrații, gaze, fumuri etc.), pentru care a primit un spor salarial, sau prin regăsirea în anexa legii a tipului de activitate pe care l-a desfășurat, pentru ca acesta să poată pretinde o recunoaștere directă a beneficiului lucrului în grupa superioară de muncă, constituirea dreptului efectuându-se în cadrul unei proceduri în care se prevedea îndeplinirea unor atribuții specifice de către partenerii sociali (angajator/sindicatele ca reprezentanți ai salariaților) și verificări concrete cu sprijinul unor instituții ale statului (medicale, de protecție a muncii).

În prezent, nu există temei legal pentru a nominaliza noi persoane ori pentru a încadra activități desfășurate anterior datei de 1 aprilie 2001 în grupe superioare de muncă, ci doar pentru a atesta un fapt consumat anterior datei menționate, prin adeverințe eliberate conform Ordinului ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 590/2008 ori prin înscrieri în carnetul de muncă, conform Decretului nr. 92/1976, numai în baza documentelor verificabile, aflate în evidențele angajatorilor.

Prin sentința civilă nr. 409/19.04.2017 Tribunalul Galați a admis acțiunea formulată de reclamantul MV, în contradictoriu cu pârâta S. D. SA Galați.

A constatat că în perioada 15.02.1990-01.09.1997 reclamantul a prestat activitate în grupa a II-a muncă, în procent de 100 % la pârâta SC D SA Galați și a obligat-o pe pârâtă la emiterea unei adeverințe din care să rezulte că reclamantul a prestat activitate profesională în grupa a II-a de muncă, timp de lucru în procent de 100 % în perioada 15.02.1990-01.09.1997.

A respins capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ca fiind nefondat.

Tribunalul a reținut următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. 2588/121/2016, reclamantul MV a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC D SA să se constate că în perioada 15.02.1990-01.09.1997 a prestat activități profesionale în grupa a II-a de muncă în procent de 100%, obligarea pârâtei la eliberarea unei adeverințe în acest sens, precum și plata cheltuielilor de judecată.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...