Revista societăților și a dreptului comercial nr. 10/2017

Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6 - 8, în special art. 8 alin. (1), (3) și (5), art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său, Editura Rosetti
de Curtea Constituțională

19 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Decizia nr. 623/2016, M. Of. nr. 53 din 18 ianuarie 2017

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6 - 8, în special art. 8 alin. (1), (3) și (5), art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său, excepție ridicată de Unicreditbank - S.A. din București în Dosarul nr. 9.406/303/2016 al Judecătoriei Sectorului 6 din București și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.140D/2016, de Societatea B.R.D. - Société Générale din București și, respectiv, de Societatea B.R.D. - Société Générale din București - Sucursala Timișoara în Dosarul nr. 2.745/285/2016 al Judecătoriei Rădăuți, în Dosarul nr. 888/310/2016 al Judecătoriei Sinaia, în Dosarul nr. 8.179/193/2016 al Judecătoriei Botoșani - Secția civilă, în Dosarul nr. 867/220/2016 al Judecătoriei Deta, în Dosarul nr. 17.053/245/2016 al Judecătoriei Iași - Secția civilă și în Dosarul nr. 5.639/315/2016 al Judecătoriei Târgoviște și care formează obiectele dosarelor Curții Constituționale nr. 1.155D/2016, nr. 1.190D/2016, nr. 1.198D/2016, nr. 1.384D/2016, nr. 1.471D/2016 și nr. 1.509D/2016, de Societatea Alpha Bank România - S.A. din București în Dosarul nr. 2.789/285/2016 al Judecătoriei Rădăuți și în Dosarul nr. 9.910/180/2016 al Judecătoriei Bacău - Secția civilă care formează obiectele dosarelor Curții Constituționale nr. 1.156D/2016 și nr. 1.616D/2016, de Banca Comercială Română - S.A. din București în Dosarul nr. 1.415/295/2016 al Judecătoriei Sânnicolau Mare și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.266D/2016, precum și de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. în Dosarul nr. 838/310/2016 al Judecătoriei Sinaia, în Dosarul nr. 1.699/229/2016 al Judecătoriei Fetești, în Dosarul nr. 6.156/1.748/2016 al Judecătoriei Cornetu, în Dosarul nr. 3.192/202/2016 al Judecătoriei Călărași, în Dosarul nr. 9.039/318/2016 al Judecătoriei Târgu Jiu - Secția civilă, în dosarele nr. 2.846/312/2016 și nr. 2.815/312/2016 ale Judecătoriei Slobozia, în Dosarul nr. 1.839/229/2016 al Judecătoriei Fetești, în Dosarul nr. 13.116/4/2016 al Judecătoriei Sectorului 4 din București - Secția civilă, în Dosarul nr. 10.083/180/2016 al Judecătoriei Bacău - Secția civilă, în Dosarul nr. 14.640/301/2016 al Judecătoriei Sectorului 3 din București - Secția civilă, în dosarele nr. 16.339/300/2016 și nr. 18.565/300/2016 ale Judecătoriei Sectorului 2 din București și în Dosarul nr. 12.101/197/2016 al Judecătoriei Brașov, în Dosarul nr. 7.604/288/2016 al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Secția civilă și care formează obiectele dosarelor Curții Constituționale nr. 1.174D/2016, nr. 1.223D/2016, nr. 1.242D/2016, nr. 1.320D/2016, nr. 1.373D/2016, nr. 1.374D/2016, nr. 1.378D/2016, nr. 1.383D/2016, nr. 1.396D/2016, nr. 1.461D/2016, nr. 1.550D/2016, nr. 1.626D/2016, nr. 1.634D/2016, nr. 1.635D/2016 și nr. 1.685D/2016.

2. Dezbaterile au avut loc. la data de 11 octombrie 2016, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminița Nicolescu, și în prezența reprezentanților autoarelor excepției de neconstituționalitate, respectiv pentru partea Unicredit - S.A. din București domnul avocat Ion Dragne și doamna avocat Delia Boșman din Baroul București, pentru părțile Societatea B.R.D. - Société Générale din București și, respectiv, Societatea B.R.D. - Société Générale din București - Sucursala Timișoara, domnii avocați Valeriu Stoica și Dragoș Bogdan din Baroul București, pentru Societatea Alpha Bank România - S.A. din București și Banca Comercială Română - S.A. din București, doamnele avocat Ana Diculescu-Șova și Roxana Vornicu din Baroul București, iar pentru Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din București, domnul avocat Stan Târnoveanu, din cadrul Baroului București, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, când Curtea, în temeiul dispozițiilor art. 57 și art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, a amânat pronunțarea pentru data de 25 octombrie 2016, dată la care a pronunțat prezenta decizie.

CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

3. Prin Încheierea din 14 iunie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 9.406/303/2016, Judecătoria Sectorului 6 din București a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 8 alin. (1), (3) și (5), art. 10 alin. (1) și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, excepție ridicată de Unicreditbank - S.A. din București într-o cauză având ca obiect soluționarea unei contestații la darea în plată și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.140D/2016.

4. Prin Încheierea din 13 iunie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 2.745/285/2016, Judecătoria Rădăuți a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, excepție ridicată de Societatea B.R.D. - Société Générale din București într-o cauză având ca obiect soluționarea unei contestații la darea în plată și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.155D/2016.

5. Prin Încheierea din 13 iunie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 2.789/285/2016, Judecătoria Rădăuți a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6 - 8 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său, excepție ridicată de Societatea Alpha Bank România - S.A. din București într-o cauză având ca obiect soluționarea unei contestații la darea în plată și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.156D/2016.

6. Prin Încheierea din 17 iunie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 838/310/2016, Judecătoria Sinaia a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său, excepție ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din București într-o cauză având ca obiect soluționarea unei contestații la darea în plată și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.174D/2016.

7. Prin Încheierea din 22 iunie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 888/310/2016, Judecătoria Sinaia a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, excepție ridicată de Societatea B.R.D. - Société Générale din București într-o cauză având ca obiect soluționarea unei contestații la darea în plată și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.190D/2016.

8. Prin Încheierea din 23 iunie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 8.179/193/2016, Judecătoria Botoșani - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, excepție ridicată de Societatea B.R.D. - Société Générale din București într-o cauză având ca obiect soluționarea unei contestații la darea în plată și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.198D/2016.

9. Prin Încheierea din 23 iunie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 1.699/229/2016, Judecătoria Fetești a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, excepție ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din București într-o cauză având ca obiect soluționarea unei contestații la darea în plată și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.223D/2016.

10. Prin Încheierea din 27 iunie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 6.156/1.748/2016, Judecătoria Cornetu a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, excepție ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din București într-o cauză având ca obiect soluționarea unei contestații la darea în plată și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.242D/2016.

11. Prin Încheierea din 30 iunie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 1.415/295/2016, Judecătoria Sânnicolau Mare a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 6 - 8 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său, excepție ridicată de Banca Comercială Română din București într-o cauză având ca obiect soluționarea unei contestații la darea în plată și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.266D/2016.

12. Prin Încheierea nr. 62 din 14 iulie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 3.192/202/2016, Judecătoria Călărași a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, excepție ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din București într-o cauză având ca obiect o contestație la darea în plată și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.320D/2016.

13. Prin Încheierea din 11 iulie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 9.039/318/2016, Judecătoria Târgu Jiu - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, excepție ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din București într-o cauză având ca obiect o contestație la darea în plată și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.373D/2016.

14. Prin încheierile din 24 iunie 2016, pronunțate în dosarele nr. 2.846/312/2016 și nr. 2.815/312/2016, Judecătoria Slobozia a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, excepție ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din București în cauze având ca obiect soluționarea unor contestații la darea în plată și care formează obiectul dosarelor Curții Constituționale nr. 1.374D/2016 și nr. 1.378D/2016.

15. Prin Încheierea din 6 iulie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 1.839/229/2016, Judecătoria Fetești a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, excepție ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din București într-o cauză având ca obiect soluționarea unei contestații la darea în plată și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.383D/2016.

16. Prin Încheierea din 13 iulie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 867/220/2016, Judecătoria Deta a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, excepție ridicată de Societatea B.R.D. - Société Générale din București - Sucursala Timișoara într-o cauză având ca obiect soluționarea unei contestații la darea în plată și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.384D/2016.

17. Prin Încheierea din 15 iulie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 13.116/4/2016, Judecătoria Sectorului 4 din București - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 și art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, excepție ridicată de Societatea Raiffeisen Bank - S.A. din București într-o cauză având ca obiect soluționarea unei contestații la darea în plată și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.396D/2016.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...