Revista societăților și a dreptului comercial (Rosetti) nr. 10/2017

Insolvență. Confirmare plan de reorganizare judiciară. Neacceptarea planului de categoria creanțelor chirografare, din cele trei categorii de creanțe înscrise în tabelul definitiv. Aprecierea concretă a sintagmei "creanțe defavorizate", Editura Rosetti
de Curtea de Apel Târgu Mureș, secția civilă

19 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Decizia nr. 606 din 10 noiembrie 2014

Din cele trei categorii de creanțe înscrise în tabelul definitiv, și anume creanțe garantate (art. 121 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 85/2006), creanțe bugetare (art. 123 pct. 4), creanțe chirografare (art. 123 pct. 7), doar primele două au acceptat planul. Față de mențiunile punctuale cuprinse în procesul verbal al adunării generale a creditorilor, susținerea administratorului judiciar, referitoare la faptul că procentul (de 39,2437%) reprezentând creditorii din categoria creanțelor chirografare care nu și-au exprimat dreptul de vot nu poate fi socotit ca vot negativ, nu are relevanță, în cauză, de vreme ce judecătorul sindic a reținut, în acord cu conținutul procesul verbal al adunării creditorilor, că procentul care a votat împotriva planului a fost de 40,3094% din valoarea creanțelor înscrise în categoria creanțelor chirografare - neincluzând în această cifră procentul de 39,2437%, reprezentând creditorii din categoria creanțelor chirografare care nu și-au exprimat dreptul de vot.

În disp. art. 101 alin. 1 lit. A din Legea nr. 85/2006 este cuprinsă sintagma categoriile de creanțe menționate în programul de plăți, în sensul asumării obligației debitoarei de achitare a creanțelor acestora, conform programului de plăți, iar în anexa planului de reorganizare (Programul de plăți către creditori pe baza planului de reorganizare) s-a prevăzut satisfacerea integrală a creanțelor garantate și bugetare, în cuantumul înscris în tabelul definitiv. În acest context, cele două categorii de creanțe nu pot fi incluse în aria de incidență a disp. art. 3 pct. 21 din Legea nr. 85/2006, neavând caracterul unor creanțe defavorizate, iar faptul că, în primul trimestrul din perioada propusă prin plan nu li s-ar distribui sume de bani, nu determină schimbarea caracterului acestor creanțe, concluzia fiind susținută de definiția clară cuprinsă în disp. art. 3 pct. 21.

Prin Sentința nr. 2059/20 iunie 2014, pronunțată în dosarul nr. 3647/96/2013 al Tribunalului Harghita, judecătorul sindic a confirmat, în temeiul disp. art. 101 alin. 1 lit. A, din Legea nr. 85/2006, planul de reorganizare a debitoarei SC H. SRL, propus de administratorul judiciar ECG T. L. IPURL.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...