Revista societăților și a dreptului comercial (Rosetti) nr. 10/2017

Hotărâre prealabilă. Înscrierea în cazierul fiscal a sancțiunii avertismentului, Editura Rosetti
de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

19 octombrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Decizia nr. 6/2015, M. Of. nr. 297 din 30 aprilie 2015

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 25/1/2015 este constituit conform dispozițiilor art. XIX alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, și ale art. 274 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința este prezidată de domnul judecător Niculae Măniguțiu, desemnat în temeiul art. 520 alin. (6) din Codul de procedură civilă.

La ședința de judecată participă Bogdan Georgescu, magistrat-asistent-șef la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Tribunalul Sălaj - Secția civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor legale sub aspectul înscrierii sancțiunii avertismentului în cazierul fiscal.

Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosarul cauzei a fost depusă jurisprudența comunicată de curțile de apel, raportul întocmit de judecătorul-raportor, care a fost comunicat părților la data de 25 februarie 2015, potrivit dispozițiilor art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă, iar părțile nu au depus puncte de vedere cu privire la chestiunea de drept supusă judecății.

Președintele completului constată că nu există chestiuni prealabile, iar completul de judecată rămâne în pronunțare asupra sesizării privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

ÎNALTA CURTE, deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

1. Titularul și obiectul sesizării

Tribunalul Sălaj - Secția civilă a dispus, prin Încheierea din 22 mai 2014, pronunțată în Dosarul nr. 4.322/84/2013, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, în temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, prin care să dea o rezolvare de principiu cu privire la următoarea chestiune de drept:

"Dacă, în raport cu dispozițiile art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) și art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare [denumită în continuare, în cuprinsul prezentei decizii, Ordonanța Guvernului nr. 75/2001]]]]]]]]]]]], ale art. 1 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003, cu modificările și completările ulterioare denumite în continuare, în cuprinsul prezentei decizii, Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guve rnului nr. 31/2003 și ale art. 7, art. 8 și art. 38 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare denumită în continuare, în cuprinsul prezentei decizii, Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, sancțiunea avertismentului se înscrie sau nu în cazierul fiscal."

2. Expunerea succintă a procesului. Obiectul învestirii instanței care a solicitat pronunțarea hotărârii prealabile. Stadiul procesual în care se află pricina

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 9 decembrie 2013 pe rolul Tribunalului Sălaj, petenta Societatea Comercială "R.T." - S.R.L. a solicitat, în contradictoriu cu intimata Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice C. - Administrația Județeană a Finanțelor Publice S., admiterea contestației și obligarea intimatei să radieze din formularul 504 "Anexa la certificatul de cazier fiscal" înscrierea efectuată în rubrica "Sancțiunea aplicată efectiv. Act normativ (tip/nr. /an/art. /alin. /lit. /pct.)", cu toate consecințele ce derivă din această operațiune.

Petenta și-a întemeiat contestația în drept pe dispozițiile art. 10 alin. (1) și art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 și, în susținerea contestației, a invocat aspectele arătate în continuare.

Prin Procesul-verbal de contravenție din 10 iunie 2013, în sarcina sa a fost reținută săvârșirea contravenției prevăzute de art. 2213 alin. (2) lit. v) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și, în consecință, i-a fost aplicată sancțiunea avertismentului, prevăzută de art. 5 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.

Contestatoarea susține că nu a săvârșit fapta reținută în sarcina sa prin procesul-verbal de contravenție, iar interesul promovării demersului judiciar este legat de faptul că societatea derulează un proiect cu fonduri europene, în cadrul căruia i se solicită cazierul fiscal, iar, recent, a fost respinsă cererea sa referitoare la un asemenea proiect, motivat de faptul că are înscrise fapte în cazierul fiscal.

Petenta a invocat atât dispozițiile art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1) și art. 38 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, susținând că numai amenda contravențională are caracter administrativ, în timp ce avertismentul are doar caracterul unei sancțiuni morale, cât și dispozițiile art. 2 alin. (1) și art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001, susținând, în esență, că avertismentul, ca sancțiune contravențională, nu se înscrie în cazierul fiscal.

În același sens, petenta invocă dispozițiile Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003 și arată că sancțiunea avertismentului nu este prevăzută în anexa la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003 pentru niciuna dintre contravențiile menționate la lit. P - "P. Fapte care constituie contravenții la regimul produselor accizabile, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare", iar, dacă legiuitorul ar fi intenționat să fie înscrisă în cazierul fiscal această sancțiune, ar fi menționat în mod expres acest aspect.

Este real faptul că Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, prin dispozițiile art. 7 alin. (3), prevede posibilitatea ca sancțiunea avertismentului să poată fi aplicată și în cazul în care actul normativ de stabilire și sancționare a contravenției nu prevede această sancțiune. Însă, atât timp cât, în anexa la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003, legiuitorul s-a limitat la indicarea limitativă atât a actelor normative care prevăd sancțiunea, cât și a sancțiunilor prevăzute de aceste acte normative, înscrierea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, ca act normativ, precum și înscrierea sancțiunii avertismentului excede înscrierilor prevăzute de anexa la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...