Dreptul Afacerilor (C.H. BECK)

Contractul de franciză, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, ISBN 978-973-115-264-6
de Mihaela Mocanu

20 martie 2008

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Praxis

Contractul de franciză

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Prefață

Conf. univ. dr. Gheorghe Piperea [ Mai mult... ]

Listă de abrevieri

lit.

– litera

M. Of.

– Monitorul Oficial

nr.

– numărul

O.G.

– Ordonanța Guvernului

op. cit.

– opera citată

p.

– pagina

parag.

– paragraful

pct.

– punctul

R.D.C.

– Revista de Drept Comercial

R.R.D.A.

– Revista Română de Dreptul Afacerilor

RJDA

– Revue de jurisprudence de droit des affaires

RTD civ.

– Revue trimestrielle de droit civil

RTD com.

– Revue trimestrielle de droit commercial

s.n.

– sublinierea noastră

Somm. Comm.

– sommaires commentais

supra

– mai sus, înainte

t.

– tom

TGI

– Tribunal de Grand Instance

Trib. Com.

– Tribunal comercial

urm.

– următoarele

vol.

– volumul

[ Mai mult... ]

Capitolul I Franciza – definiție, caractere juridice, tipuri de franciză

1 J.-M. Leloup, op. cit., p. 35.
[ Mai mult... ]

Capitolul II Obligația de informare în contractul de franciză

În situația când obligația legală de informare aflată în sarcina francizorului a fost defectuos executată, creditorul acesteia are posibilitatea de a opta ori pentru acțiunea în anularea contractului de franciză (consimțământul fiindu-i viciat), ori pentru acțiunea în instituirea responsabilității civile delictuale. [ Mai mult... ]

Capitolul III Clauze cu privire la protecția know-how-ului

Secțiunea 1 Know-how-ul – element cheie al contractului de franciză

Așadar, instanța a constatat o neexecutare a contractului din partea francizatului care nu a înțeles să-și însușească informațiile oferite de către francizor. Dacă instanța ar fi procedat altfel, francizorul ar fi fost în situația de a fi găsit culpabil de lipsa transmisiunii know-how-ului în situația în care el ar fi făcut toate demersurile în a-l pune la dispoziția francizatului. Francizatului nu trebuie să i se permită a abuza de dreptul său de a i se t [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Clauzele care protejează know-how-ul

Atât clauza de confidențialitate, cât și aceea de non-concurență au ca scop protejarea secretului know-how-ului. Spre deosebire de clauza de confidențialitate, clauza de non-concurență, operând inclusiv ulterior încetării relațiilor contractuale, și deci limitând libertatea francizaților ori a foștilor francizați de a desfășura activități economice, este strict reglementată în dreptul comunitar și în dreptul român. [ Mai mult... ]

Capitolul IV Clauza de exclusivitate teritorială

În toate situațiile în care clauza a fost stipulată în contract dar ulterior a fost încălcată de către ceilalți membri ai rețelei, francizor ori francizați, nerespectarea acesteia atrage consecințe grave în ceea ce îi privește pe francizați, ducând chiar la excluderea acestora din rețea ca urmare a rezilierii contractului de franciză. [ Mai mult... ]

Capitolul V Clauza de aprovizionare exclusivă

Odată impus prin contractul de franciză un ritm al aprovizionării, la momentul încetării relațiilor contractuale, francizatul poate ajunge într-o situație de blocaj, fiind în imposibilitate de a valorifica mărfurile deja achiziționate. Aceste situații pot și trebuie a fi preîntâmpinate prin stricta lor reglementare în contractul de franciză. [ Mai mult... ]

Capitolul VI Clauza privind prețul de vânzare al produselor comercializate în rețeaua de franciză

Includerea în contractul de franciză a unei stipulații contractuale cu privire la prețurile de revânzare, lovită de nulitate absolută, va antrena nulitatea contractului însuși, fiind astfel încălcată independența părților, element esențial al francizei. [ Mai mult... ]

Codul deontologic european al francizei

(15) Prin impunerea de către francizor a unor clauze cu privire la condițiile de preluare și/sau utilizare a materialelor specifice rețelei trebuie să se urmărească menținerea identității și reputației rețelei de franciză, iar nu sancționarea fostului francizat. [ Mai mult... ]

Bibliografie

6. Recueil Lamy, Droit économique, 2007. [ Mai mult... ]

Index1

;
se încarcă...