Drept Penal (C.H. BECK)

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
de Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

09 mai 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Instrumente juridice

Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Cuvânt-înainte

Autorii [ Mai mult... ]

Abrevieri

http://www.government.se/content/1/c6/02/77/77/cb79a8a3.pdf (Suedia), accesate la 6.02.2014. [ Mai mult... ]

Partea generală

Mihai Adrian Hotca [ Mai mult... ]

Titlul I. Legea penală și limitele ei de aplicare

Capitolul I Principii generale

Art. 1 Legalitatea incriminării.

3. Sursa inspirației legiuitorului român. Legiuitorul român reglementează principiul legalității incriminării într-o modalitate asemănătoare cu cea în care acest principiu este prevăzut în legislația penală a altor state (de pildă, Codul penal spaniol, Codul penal francez etc.) (I. Pascu, în Noul Cod penal comentat. Partea generală, vol. I). [ Mai mult... ]

Art. 2 Legalitatea sancțiunilor de drept penal.

De altfel, acest principiu este unul acceptat și consacrat legislativ în toate statele de drept. [ Mai mult... ]

Capitolul II Aplicarea legii penale

Secțiunea 1 Aplicarea legii penale în timp

Art. 3 Activitatea legii penale.

3. Sursa inspirației legiuitorului român. Modalitatea în care este prevăzut principiul activității legii penale este una clasică în dreptul penal, având ca sorginte adagiul tempus regit actum. De altfel, examinând o parte dintre Codurile penale europene, am constatat că, fără excepție, regula activității legii penale este una care nu lipsește din niciunul dintre ele. [ Mai mult... ]

Art. 4 Aplicarea legii penale de dezincriminare.

3. Sursa inspirației legiuitorului român. Modalitatea în care este reglementată retroactivitatea legii penale care dezincriminează este una tradițională în dreptul penal român și are sorginte constituțională (art. 15 – „legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile”). Retroactivitatea legii penale de dezincriminare este o regulă care se regăsește și în alte coduri penale. A se vedea, de pildă, Codul penal italian și Codul penal portughez. [ Mai mult... ]

Art. 5 Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei.

3. Sursa inspirației legiuitorului român. Sursa inspirației legiuitorului român a constituit-o, printre altele, Codul penal italian [art. 2 alin. (3)]. Potrivit Expunerii de motive a noul C. pen., sursa inspirației legiuitorului a constituit-o art. 2 alin. final C. pen. italian, dar soluția legiuitorului italian este diferită, pentru că se bazează pe o altă reglementare constituțională (www.just.ro). [ Mai mult... ]

Art. 6 Aplicarea legii penale mai favorabile după judecarea definitivă a cauzei.

3. Sursa inspirației legiuitorului român. Având în vedere faptul că reglementarea cuprinsă în art. 6 noul C. pen. afost preluată, în bună măsură, din conținutul C. pen. din 1968, putem spune că legiuitorul român aconsiderat că, în principiu, dispozițiile vechi au dat dovada trecerii timpului. La nivel european sunt legislații penale care nu acceptă nicio excepție de la regula intangibilității lucrului judecat. De pildă, în legislația portugheză (art. 2 C. pen.. portughez) și cea franceză (art. 112-1 C. pen.. francez) aplicarea principiului aplicării legii penale mai favorabile este posibilă numai dacă legea nouă mai favorabilă intră în vigoare până la momentul pronunțării hotărârii de condamnare. Codul penal olandez este unul dintre Codurile europene care prevede principiul aplicării legii penale mai favorabile. Conform art. 1 alin. (2) din acest cod: „în cazul unei schimbări acadrului legislativ, ce are loc după momentul săvârșirii faptei, se vor aplica prevederile ce vin în favoarea suspectului”. [ Mai mult... ]

Art. 7 Aplicarea legii penale temporare.

Ca sursă, definiția legii penale temporare este preluată din doctrina de specialitate română. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Aplicarea legii penale în spațiu

Art. 8 Teritorialitatea legii penale.

Este interesantă dispoziția cuprinsă în Secțiunea 1 a Capitolului al II-lea din Codul penal suedez, potrivit căreia principiul teritorialității este incident și atunci când nu este clar stabilit locul comiterii faptei, dar există premise suficiente pentru a se presupune că faptele au fost comise pe teritoriu suedez. [ Mai mult... ]

Art. 9 Personalitatea legii penale.

Sunt și legislații penale care reglementează principiul personalității într-o formă mai extinsă, comparativ cu legea penală română. Astfel, potrivit art. 5a C. pen. olandez, legea penală olandeză se poate aplica și persoanelor străine care au domiciliul sau o reședință permanentă în Olanda și care săvârșesc în afara granițelor Olandei infracțiuni anume prevăzute de lege, în măsura în care fapta este comisă de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani; se mai poate aplica legea penală [ Mai mult... ]

Art. 10 Realitatea legii penale.

3. Sursa inspirației legiuitorului român. Legiuitorul român s-a inspirat din mai multe legislații penale europene. De pildă, în art. 113-7 C. pen.. francez este consacrat principiului realității legii penale. [ Mai mult... ]

Art. 11 Universalitatea legii penale.

b) legislația finlandeză se aplică și în cazul unei infracțiuni comise în afara teritoriului Finlandei și care, conform legislației finlandeze, este pedepsită cu închisoare mai mare de 6 luni, dacă statul pe al cărui teritoriu infracțiunea a fost comisă a solicitat inițierea unui proces în fața unei instanțe finlandeze sau a solicitat extrădarea infractorului din cauza comiterii faptei, dar cererea de extrădare nu a fost soluționată favorabil. [ Mai mult... ]

Art. 12 Legea penală și tratatele internaționale.

3. Sursa inspirației legiuitorului român. Reglementarea din art. 12 noul C. pen. este una clasică în dreptul penal român, aceasta fiind impusă de tratatele internaționale la care statul român este parte. [ Mai mult... ]

Art. 13 Imunitatea de jurisdicție.

3. Sursa inspirației legiuitorului român. Reglementarea din art. 13 noul C. pen. este una tradițională în dreptul penal român, aceasta fiind impusă și de tratatele internaționale la care statul român este parte. [ Mai mult... ]

Art. 14 Extrădarea.

3. Sursa inspirației legiuitorului român. Reglementarea din art. 14 noul C. pen. este una tradițională în dreptul penal român, aceasta fiind impusă de tratatele internaționale la care statul român este parte. [ Mai mult... ]

Titlul II. Infracțiunea

Mihai Adrian Hotca [ Mai mult... ]

Capitolul I Dispoziții generale

;
se încarcă...