Dreptul UE și CEDO (C.H. BECK)

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2013, ISBN 978-973-115-941-6
de Mihai Șandru, Mihai Banu, Dragoș Călin

22 mai 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Procedura trimiterii preliminare: principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept

ȘANDRU, DANIEL-MIHAIL

Studii: Facultatea de Drept, Universitatea din București (1998).

Activitate: prof univ. dr. – Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir; cercetător științific gr. II al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European, coordonator al Centrului de Studii de Drept European; redactor-șef – Revista română de drept european; membru în colegiile științifice ale revistelor Dreptul, Studii și Cercetări Juridice, Revista Forumul Judecătorilor, JurisclasorCEDO, Revista de Note și Studii Juridice, Synergies Roumaine, Medierea; raportor național la revista European Public Law; președinte al Asociației Române de Drept și Afaceri Europene (ARDAE) și al Societății de Științe Juridice (SSJ).

BANU, CONSTANTIN MIHAI

Studii: Facultatea de Drept, Universitatea din București (1998).

Activitate: cercetător asociat al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European, redactor-șef adjunct al Revistei române de drept european (Wolters Kluwer, România).

CĂLIN, DRAGOȘ ALIN

Studii: Facultatea de Drept, Universitatea din București (1998); Institutul Național al Magistraturii (2003).

Activitate: judecător la Curtea de Apel București, formator al Institutului Național al Magistraturii, cercetător asociat al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European, director al Revistei Forumul Judecătorilor și membru în colegiul științific al revistei online JurisClasor CEDO, precum și în colegiul de redacție al Revistei Curții de Apel București.

Proiectul de cercetare IADUER este realizat de Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, Asociația Forumul Judecătorilor din România și Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (ARDAE). Detalii www.iaduer.ro

Cuvânt înainte

** Profesor, Universitatea din Copenhaga.
[ Mai mult... ]

Procedura trimiterii preliminare

* Profesor invitat de drept al UE; consilier privind dreptul și politicile UE; fost șef al secțiunii UE în cadrul Institutului Asser, Haga, 12 octombrie 2011.
[ Mai mult... ]

Întâlnirea judecătorilor. Câteva aspecte cu privire la evoluțiile cele mai recente privind procedura trimiterii preliminare

* Bursier „García Pelayo”, Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, Madrid; cercetător, Centrul pentru studii privind federalismul, Torino; profesor agregat la Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa; (fost) bursier Max Weber (2010-2011), Institutul Universitar European, Florența.
[ Mai mult... ]

Abrevieri

UCMR – ADA - Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România - Asociația pentru Drepturi de Autor [ Mai mult... ]

Problematică generală IADUER și judecătorul național

Dragoș Călin [ Mai mult... ]

Capitolul I Principiile procedurii trimiterii preliminare

În acest prim capitol am discutat pe larg principiile sistemului trimiterilor preliminare, atât din perspectiva Curții de Justiție (a regulilor aplicabile ei și aregulilor precizate în jurisprudența sa), cât și din cea ainstanțelor naționale, în cazul nostru – ainstanțelor române; dintre acestea din urmă amintim aici: chestiunea fostului art. 35 UE și adeclarației de acceptare acompetenței Curții, aspecte privind aplicarea dreptului Uniunii în timp (ratione temporis) – chestiune despre care discutăm și în capitolul următor, statutul unor organisme jurisdicționale și aCurții Constituționale din perspectiva definiției instanțelor judecătorești de la art. 267 TFUE, actul de procedură – încheierea – prin care este dispusă sesizarea Curții de Justiție, tipul de decizie al Curții de Justiție (hotărâre sau ordonanță) pronunțată în privința trimiterilor de la instanțe române, limitarea în timp aefectelor hotărârii preliminare, îndeplinirea cerințelor de informare aCurții de Justiție în descrierea împrejurărilor de fapt și de drept din acțiunea principală, alături de expunerea motivului care adeterminat instanța să sesizeze Curtea de Justiție, exemple privind reformularea întrebărilor preliminare etc. [ Mai mult... ]

Capitolul II Refuzul instanței naționale de a încuviința o cerere de trimitere preliminară

Având în vedere cele de mai sus, cererea pârâtei de adresare a unei întrebări preliminare nu este pertinentă”. [ Mai mult... ]

Capitolul III Trimiterea preliminară în cauza Jipa și jurisprudența instanțelor judecătorești din România privind libera circulație a persoanelor

852 Hotărârea din 17 noiembrie 2011, cauza C-434/10, Petar Aladzhov, nepublicată încă în Rep.; hotărârea din 4 octombrie 2012, cauza C-249/11, Byankov, nepublicată încă în Rep.
[ Mai mult... ]

Capitolul IV Trimiterile preliminare în cauzele Tatu, respectiv Nisipeanu și jurisprudența instanțelor judecătorești din România în materia taxelor auto

Cum orice speculații sunt totuși premature, revine instanțelor judecătorești rolul de a stabili, în eventuale cereri adresate lor, dacă va fi sau nu nevoie să se recurgă la jurisprudența Curții de Justiție în examinarea acestora. Însă recordul de 300.000 de hotărâri judecătorești ale instanțelor interne, care au aplicat jurisprudența Curții de Justiție în materia taxelor de primă înmatriculare și de poluare, pare destul de greu de atins. [ Mai mult... ]

Capitolul V Suspendarea judecării acțiunii de către instanța națională în situația efectuării unei trimiteri preliminare

În privința suspendării acțiunii în ipoteza existenței pe rolul Curții de Justiție a unor trimiteri preliminare cu obiect asemănător acelei acțiuni, suntem prea aproape (temporal) de șirul de suspendări dispuse de instanțele din România, din care am oferit mai sus câteva exemple, pentru a aprecia și asupra oportunității lor. De altfel, aprecierea necesității trebuie să se facă de la caz la caz, și, întotdeauna, într-un mod științific și rațional. [ Mai mult... ]

Capitolul VI Menținerea, modificarea și retragerea trimiterii preliminare de către instanța națională

În schimb, în privința trimiterii preliminare din cauza C-571/11, Volksbank, putem observa că, deși procedura trimiterii preliminare implică un dialog (doar) între instanțe – Curtea de Justiție și instanța de trimitere – în viața practică, părțile pot avea un rol important în determinarea cursului procedurii trimiterii preliminare. [ Mai mult... ]

Capitolul VII Procedurile accelerate

Curtea de Justiție apronunțat hotărârea din 22 martie 2012, stabilind că art. 4 alin. (1) pct. 14 din Directiva 2004/39/CE aParlamentului European și aConsiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare aDirectivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și aDirectivei 2000/12/CE aParlamentului European și aConsiliului și de abrogare aDirectivei 93/22/CEE aConsiliului, astfel cum afost modificată prin Directiva 2007/44/CE aParlamentului Eu [ Mai mult... ]

Capitolul VIII Procedura în fața instanței naționale după primirea răspunsului de la Curtea de Justiție

Din cauzele analizate se poate observa inclusiv faptul că, indirect, Curtea de Justiție a detectat cauzele serioase – în care era necesar răspunsul său – de cele în care trimiterea preliminară nu a fost semnificativă pentru interpretarea dreptului UE Într-o altă privință, de temeinicia aprecierii pertinenței și necesității de a sesiza Curtea de Justiție depinde măsura în care răspunsul acesteia din urmă va avea influență pentru dezlegarea pricinii instanței naționale. [ Mai mult... ]

Capitolul IX Revizuirea pentru încălcarea principiului priorității dreptului Uniunii Europene, în materia dreptului administrativ

Așadar, din situația practică expusă, reiese generozitatea implicită a instanței de la Oradea, care a apreciat că și după rămânerea irevocabilă a unei hotărâri judecătorești, într-o cale extraordinară de atac și fără a discuta admisibilitatea în principiu a acesteia, se poate sesiza Curtea de Justiție cu o trimitere preliminară ce viza practic aspectele de drept discutate în fond și recurs, iar nu motivele expres și limitativ prevăzute de lege pentru care se putea f [ Mai mult... ]

Capitolul X Concluzii – un bilanț la 6 ani de la aderarea României la UE

Cartea de față nu se dorește un manual de procedură. De altfel, nereglementarea acestui domeniu (până la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă) a creat poate un farmec aparte. Dar, așa cum s-a observat, nu ducem lipsă de poezie în interpretarea și aplicarea dreptului în România. Această carte, care analizează (aproape) tot ce-ar fi putut fi analizat în domeniul trimiterilor preliminare din România (și ceva în plus), sperăm să constituie un punct de reper în cultura română. Juridică, desigur, pentru că limbajul greoi utilizat va îngrădi accesul cititorilor la un op care are farmecul unei cărți polițiste. Trebuie urmărite personajele și chiar personificările acestora. Adevărul este că suntem, de fapt, în fața unei lucrări neterminate, dar nu parțiale. Sunt puține cauze românești care să se închegat și încheiat. Cele mai multe experiențe sunt consolidări ale unor piste false ale romanului polițist despre care povesteam. Dar fiecare cărare are simbolistica ei, înțelesuri simple unele. [ Mai mult... ]

Anexa I

[ Mai mult... ]

Anexa II Tabele generale ale instanțelor – trimiteri preliminare având în vedere gradul instanțelor, circumscripția teritorială a instanțelor, zonele istorice și faza procesuală în care au fost ridicate

Faza procesuală

Instanța de trimitere

Număr trimiteri

Număr total de trimiteri

Procentaj

Prima instanță

Curtea de Apel București

Tribunalul Dâmbovița

Tribunalul Sibiu

Tribunalul Argeș

Tribunalul Suceava

Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Constanța

Curtea de Apel Alba Iulia

Tribunalul Gorj

Tribunalul Dolj

Tribunalul Alba

Judecătoria Focșani

Judecătoria Călărași

Judecătoria Timișoara

3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22

45,83

Apel

-

0

0

0

Recurs

Înalta Curte de Casație și Justiție

Curtea de Apel Bacău

Curtea de Apel Tîrgu-Mureș

Curtea de Apel Craiova

Curtea de Apel Oradea

Curtea de Apel Timișoara

Curtea de Apel Constanța

Curtea de Apel Brașov

Tribunalul Argeș

Tribunalul Vâlcea

Tribunalul Specializat/ Comercial Cluj

Tribunalul Giurgiu

6

6

2

2

2

1

1

1

1

1

2

1

26

54,16

[ Mai mult... ]

Anexa III Lista cauzelor în funcție de temeiul suspendării procedurii și de eventuala cale de atac

Nr.

Cauza

Temeiul suspendării

Calea de atac

1.

C-33/07, Jipa

-

-

2.

C-402/09, Tatu

suspendă judecarea cauzei până când se va întoarce răspunsul de la Curtea Europeană de Justiție

-

3.

C-102/10, Bejan

în conformitate cu art. 23 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene dispune suspendarea judecării cauzei până la soluționarea celor sesizate, de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene

cu recurs odată cu fondul

4.

C-136/10, Obreja

cauza a fost suspendată până la pronunțarea de către Curtea Europeană de Justiție a unei decizii pe marginea întrebărilor adresate de instanța unui stat membru al Uniunii Europene

-

5.

C-178/10, Darmi (conexat la C-136/10, Obreja)

suspendat în temeiul art. 234 CE, până la pronunțarea de către Curtea de Justiție a unei decizii pe marginea întrebărilor adresate de instanța unui stat membru în UE

-

6.

C-258/10, Grigore

suspendă judecata cauzei până la primirea răspunsului de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

-

7.

C-263/10, Nisipeanu

art. 25 din Nota de informare

definitivă

8.

C-264/10, Kita

dispune suspendarea judecării cauzei până la primirea hotărârii preliminare

definitivă

9.

C-283/10, Circul Globus București

suspendă judecata recursului până la primirea hotărârii preliminare.

irevocabilă

10.

C-310/10, Agafiței și alții

suspendă judecarea cauzei în temeiul art. 244 pct. 1 C. proc. civ.. până la soluționarea sesizării

irevocabilă

11.

C-335/10, Vijulan

suspendă judecata cauzei până la comunicarea hotărârii pronunțate de CJUE

cu drept de recurs în termen de 72 de ore de la comunicare

12.

C-336/10, Ijac

suspendă judecata cauzei până la comunicarea hotărârii pronunțate de CJUE

cu drept de recurs în termen de 72 de ore de la comunicare

13.

C-377/10, Băilă

dispune suspendarea judecării cauzei, până la comunicarea hotărârii pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene

-

14.

C-438/10, Druțu

până la pronunțarea hotărârii preliminare, în sensul dispozițiilor art. 267 TFUE (fostul art. 234 CE) și al art. 244 pct. 1 C. proc. civ.., va fi suspendată judecata litigiului aflat pe rolul instanței naționale

-

15.

C-439/10, DRA SPEED

suspendă judecata cauzei până la pronunțarea hotărârii preliminare

irevocabilă

16.

C-440/10, SEMTEX

suspendă judecata cauzei până la pronunțarea hotărârii preliminare

irevocabilă

17.

C-441/10, Anghel

suspendă judecata cauzei până la pronunțarea hotărârii preliminare

-

18.

C-573/10, Micșa

suspendă judecarea cauzei conform dispozițiilor art. 244 pct. 1 C. proc. civ.. și trimite dosarul la arhiva Curții de Apel Timișoara, până la sosirea răspunsului la întrebările adresate Curții de Justiție a Uniunii Europene

-

19.

C-602/10, SC Volksbank România

în baza art. 2 alin. (3) din Legea nr. 340/2009 privind formularea de către România a unei declarații în baza prevederilor art. 35 paragraful (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, dispune suspendarea judecării cauzei până la pronunțarea Curții de Justiție a Comunității Europene cu titlu preliminar asupra întrebărilor ridicate de petentă

-

20.

C-29/11, Șfichi

suspendă judecarea cauzei până la pronunțarea hotărârii preliminare

-

21.

C-30/11, Ilaș

suspendă judecarea cauzei până la pronunțarea hotărârii preliminare

-

22.

C-47/11, SC Volksbank România

dispune suspendarea cauzei până la pronunțarea hotărârii preliminare de către CJUE

-

23.

C-248/11, Nilaș

se va suspenda soluționarea cauzei pe durata judecării cauzei de către Curtea de Justiție de la Luxemburg

-

24.

C-257/11, Gran Via Moinești

suspendă judecarea cauzei până la întoarcerea răspunsului CJUE

25.

C-396/11, Radu

va suspenda judecata până la pronunțarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, în temeiul art. 19 alin. (3) lit. b) TUE și art. 267 TFUE a unei hotărâri preliminare, privind interpretarea dreptului uniunii, constatând că în cauză față de persoana solicitată subzistă măsura obligării de a nu părăsi localitatea dispusă prin decizia I.C.C.J.

cu recurs odată cu fondul

26.

C-434/11, Corpul Național al Polițiștilor

suspendă judecata până la pronunțarea Curții de Justiție a Uniunii Europene asupra întrebării preliminare

cu drept de recurs pe toată durata suspendării

27.

C-484/11, Budan

în temeiul art. 267 alin. (2) din Tratatul privind UE (Maastricht), va suspenda judecata cauzei până la înaintarea de către CJUE a răspunsului la întrebarea adresată

-

28.

C-483/11, Boncea și altii

dispune suspendarea soluționării cauzei până la pronunțarea Curții de Justiție a Uniunii Europene asupra întrebării adresate

-

29.

C-462/11, Cozman

suspendă judecarea cauzei conform art. 244 pct. 1 C. proc. civ.. până la soluționarea sesizării

-

30.

C-565/11, Irimie, pendinte

în temeiul art. 23 din Statutul Curții de Justiție a Comunității Europene suspendă judecarea cauzei până când se va întoarce răspunsul de la Curtea Europeană de Justiție

-

31.

C-571/11, SC Volksbank Romania

dispune suspendarea judecării recursului obiect al dosarului nr. 2979/219/2010 până la pronunțarea hotărârii preliminare

fără cale de atac

32.

C-627/11, Augustus

suspendă judecarea cauzei

33.

C-663/11, Scandic Distilleries, pendinte

suspendă judecarea cauzei până la primirea răspunsului Curții de Justiție a Uniunii Europene

34.

C-79/12, Mora IPR

suspendă judecarea cauzei până la comunicarea răspunsului Curții de Justiție a Uniunii Europene

-

35.

C-81/12, Asociația ACCEPT, pendinte

dispune suspendarea cauzei până la soluționarea procedurii

cu recurs pe toată durata suspendării

36.

C-108/12, SC Volksbank România, pendinte

suspendă judecata cauzei până la comunicarea hotărârii preliminare de către CJUE

cu drept de recurs asupra suspendării judecății în 72 ore de la comunicare

37.

C-123/12, SC Volksbank România, pendinte

suspendă judecata recursului până la pronunțarea hotărârii preliminare

38.

C-134/12, Corpul Național al Polițiștilor

suspendă judecata până la pronunțarea Curții de Justiție a Uniunii Europene

-

39.

C-236/12, SC Volksbank România, pendinte

dispune suspendarea judecării recursului obiect al dosarului până la pronunțarea hotărârii preliminare

-

40.

C-249/12, Tulică, pendinte

suspendă judecarea recursului până la pronunțarea de

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărârii preliminare

irevocabilă

41.

C-250/12, Plavoșin, pendinte (conexat la cauza C-249/12)

suspendă judecarea recursului până la pronunțarea de

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărârii preliminare

irevocabilă

42.

C-323/12, E.On Energy Trading, pendinte

suspendă judecarea cauzei până la întoarcerea răspunsului CJUE

-

43.

C-369/12, Corpul National al Polițiștilor

suspendă judecata cauzei, conform art. 244 alin. 1 pct. 1 C. proc. civ.., până la pronunțarea Curții de Justiție a Comunităților Europene

cu recurs pe durata suspendării

44.

C-424/12, Fatorie, pendinte

suspendă judecarea cauzei până la primirea răspunsului Curții de Justiție a Uniunii Europene

-

45.

C-430/12, Luca, pendinte

suspendă judecarea cauzei în temeiul art. 244 pct. 1 C. proc. civ.. până la soluționarea sesizării.

-

46.

C-431/12, SC Rafinăria Steaua Română, pendinte

suspendă judecarea recursului până la pronunțarea de Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărârii preliminare

irevocabilă

47.

C-97/13, Câmpean, pendinte

suspendă cauza în temeiul art. 23 din Statutul Curții de Justiție a Comunităților Uniunii Europene

-

48.

C-143/13, Matei și Matei, pendinte

suspendă judecarea până la pronunțarea hotărârii preliminare

fără cale de atac

[ Mai mult... ]

Anexa IV Durata procedurii în fața Curții de Justiție

Nr.

Cauza

Data cererii

Data înregistrării cererii la CJUE

Data pronunțării CJUE

Termen (luni)

1.

C-33/07, Jipa

17.01.2007

24.01.2007

10.07.2008

17

2.

C-402/09, Tatu

18.06.2009

16.10.2009

07.04.2011

21

3.

C-102/10, Bejan

04.02.2010

24.02.2010

28.10.2010

8

4.

C-136/10, Obreja

23.02.2010

15.03.2010

08.04.2011

13

5.

C-178/10, Darmi

22.12.2009

15.03.2010

08.04.2011

13

6.

C-258/10, Grigore

14.04.2010

25.05.2010

04.03.2011

10

7.

C-263/10, Nisipeanu

24.03.2010

27.05.2010

07.07.2011

14

8.

C-264/10, Kita

15.04.2010

28.05.2010

19.10.2010

5

9.

C-283/10, Circul Globus București

14.05.2010

07.06.2010

24.11.2011

17

10.

C-310/10, Agafiței și alții

14.06.2010

29.06.2010

07.07.2011

12

11.

C-335/10, Vijulan

30.04.2010

06.07.2010

13.07.2011

12

12.

C-336/10, Ijac

30.04.2010

06.07.2010

08.04.2011

9

13.

C-377/10, Băilă

09.06.2010

26.07.2010

06.12.2010

5

14.

C-438/10, Druțu

01.09.2010

13.09.2010

13.07.2011

10

15.

C-439/10, DRA SPEED

01.09.2010

13.09.2010

07.12.2010

3

16.

C-440/10, SEMTEX

01.09.2010

13.09.2010

07.12.2010

3

17.

C-441/10, Anghel

01.09.2010

13.09.2010

07.12.2010

3

18.

C-573/10, Micșa

28.10.2010

08.12.2010

13.07.2011

7

19.

C-602/10, SC Volksbank România

06.12.2010

21.12.2010

12.07.2012

18

20.

C-29/11, Șfichi

08.11.2010

17.12.2010

30.06.2011

6

21.

C-30/11, Ilaș

08.11.2010

17.12.2010

16.06.2011

6

22.

C-47/11, SC Volksbank România

24.12.2010

02.02.2011

14.09.2012

19

23.

C-248/11, Nilaș

13.05.2011

23.05.2011

27.06.2012

13

24.

C-257/11, Gran Via Moinești

20.12.2010

26.05.2011

29.11.2012

18

25.

C-396/11, Radu, pendinte

18.05.2011

27.07.2011

29.01.2013

18

26.

C-434/11, Corpul Național al Polițiștilor

28.07.2011

22.08.2011

09.04.2012

8

27.

C-484/11, Budan

04.07.2011

20.09.2011

02.04.2012

7

28.

C-483/11, Boncea și alții

04.04.2011

20.09.2011

19.03.2012

6

29.

C-462/11, Cozman

07.04.2011

05.09.2011

14.02.2012

9

30.

C-565/11, Irimie

14.07.2011

10.11.2011

În curs

31.

C-571/11, SC Volksbank România

19.09.2011

14.11.2011

08.12.2012

13

32.

C-627/11, Augustus

03.11.2011

06.12.2011

27.11.2012

12

33.

C-663/11, Scandic Distilleries

13.12.2011

27.12.2011

În curs

34.

C-79/12, Mora IPR

12.10.2011

14.02.2012

21.02.2013

12

35.

C-81/12, Asociația ACCEPT

12.10.2011

14.02.2012

În curs

36.

C-108/12, SC Volksbank România

02.02.2012

29.02.2012

În curs

37.

C-123/12, SC Volksbank România

29.02.2012

06.03.2012

În curs

38.

C-134/12, Corpul Național al Polițiștilor

08.02.2012

12.03.2012

10.05.2012

2

39.

C-236/12, SC Volksbank România

28.11.2011

04.05.2012

În curs

40.

C-249/12, Tulică

15.03.2012

22.05.2012

În curs

41.

C-250/12, Plavoșin (conexat la cauza C-249/12)

15.03.2012

22.05.2012

În curs

42.

C-323/12, E.On Energy Trading

26.04.2011

05.07.2012

În curs

43.

C-369/12, Corpul Național al Polițiștilor

27.06.2012

02.08.2012

18.12.2012

4

44.

C-424/12, Fatorie

26.06.2012

18.09.2012

În curs

45.

C-430/12, Luca

10.09.2012

21.09.2012

În curs

46.

C-431/12, SC Rafinăria Steaua Română

21.06.2012

24.09.2012

În curs

47.

C-97/13, Câmpean

15.11.2012

27.02.2013

În curs

48.

C-143/13, Matei și Matei

26.11.2012

20.03.2013

În curs

[ Mai mult... ]
;
se încarcă...