Legestart nr. 4/2017

CONTABILITATE PRACTICĂ: Acționariatul unei societăți decide să acopere prin contribuție proprie o pierdere contabilă
de Maria Badoi

10 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Referințe articol: pierdere

Problemă întâlnită în practică: Prin decizie AGA, acționariatul societății Zidarul SRL decide să acopere prin contribuție proprie o pierdere contabilă în sumă de 50.000 lei. Contribuția acționariatului este reflectată în extrasul de cont curent aferent societății.

Modul de abordare al problemei

Temei legal

1. Potrivit reglementărilor contabile în vigoare, pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar curent, după aprobarea situațiilor financiare anuale conform legii, și cel reportat aferent exercițiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acționarilor sau asociaților, respectiv a consiliului de administrație. (punctul 423 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)

Procedura de înregistrare a operațiunilor economic-financiare în contabilitate

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...