Legestart nr. 5/2018

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Modificări oficiale la Normele Codului fiscal
de Mihai Sintescu

30 mai 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Referințe articol: veniturile microintreprinderilor

Iată care sunt principalele modificări la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, astfel cum au fost modificate și completate prin H.G. nr. 354/2018, publicată în Monitorul oficial nr. 442 din 25 mai 2018.

Definiția și încadrarea microîntreprinderilor

Precizările modificate din Norme fac aplicare la dispozițiile art. 47 din Codul fiscal care prevăd că o microîntreprindereeste o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:c) a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile; (cf. modificărilor aduse prin O.U.G. nr. 79/2017)d) capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

Normele modificate precizează:

- Pentru încadrarea în condiția privind nivelul veniturilor realizate în anul precedent, respectiv de a nu fi depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro, se vor lua în calcul aceleași venituri care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53 din Codul fiscal (vezi Documentarul de la sfârșit), iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea aceluiași exercițiu financiar.

- Persoanele juridice române care îndeplinesc condițiile pentru regimul de microîntreprindere și care desfășoară ca activitate principală sau secundară activitățile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități aplică prevederile titlului III - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor din Codul fiscal.

- Pentru încadrarea în sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în anul 2018, verificarea condiției privind încadrarea în nivelul veniturilor realizate de 1.000.000 euro, se verifică pe baza veniturilor care constituie baza impozabilă, realizate până la data de 31 decembrie 2017, inclusiv. În cazul persoanelor juridice române care intră sub incidența prevederilor art. 48 alin. (7), respectiv art. 48 alin. (8) din Codul fiscal, veniturile luate în calcul pentru stabilirea limitei de 1.000.000 euro, echivalentul în lei, sunt cele înregistrate în întreg anul 2017.

● Art. 48 alin. (7) din Codul fiscal dispune că pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condițiile de microîntreprindere sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2017, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, până la data de 25 februarie 2017 inclusiv. Până la acest termen se va depune și declarația privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obținut în perioada 1-31 ianuarie 2017. Rezultatul fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade fiscale.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...