Legestart nr. 6/2015

Studiu de caz: Imposibilitatea rectificării cărții funciare privind suprafața de teren întabulată în lipsa unui titlu de proprietate
de Mădălina Moceanu

25 iunie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Referințe articol: titlu de proprietate

Reclamantul A a chemat în judecată pe pârâtele C, Municipiul D prin Primar, E. și F solicitând instanței de judecată ca prin hotărârea ce o va pronunța, în baza probelor administrate, să dispună rectificarea cărții funciare (CF) și majorarea terenului de la 405 mp la 707 mp evidențiat în CF 58852 a Municipiului D, indicând dispozițiile art. 33, 34 din Legea nr. 7/1996, având în vedere rectificarea cărții funciare.

În probațiune, reclamantul a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri și expertiză topografică.

Reclamantul a depus proces verbal de vecinătate, prin care toți vecinii au recunoscut limitele proprietății reclamantului, precum și declarație în sensul că aceștia nu au nicio pretenție față de reclamant.

Ce apărări concrete au formulat pârâtele în cauză?

Pârâtele C, Municipiul D prin Primar, E. și F, care sunt vecinele de teren ale reclamantului nu s-au opus acțiunii de rectificare formulată de reclamant, neformulând întâmpinare și neprezentându-se în instanță, cu excepția pârâtei - Municipiul D, care este vecină de teren cu reclamantul, în virtutea faptului că pe terenul său se află strada care trece prin fața proprietății reclamantului, s-a opus admiterii acțiunii.

Ce a decis instanța de judecată în cazul mai sus menționat și cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin Sentința civilă nr. xyz/02.06. 2013 Judecătoria X a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul A în contradictoriu cu pârâtele C, Municipiul D prin Primar, E. și F având ca obiect rectificare CF, ca nefondată.

Pentru a pronunța această hotărâre instanța de judecată a reținut următoarele considerente:

Din cuprinsul cărții funciare nr.58852 a Municipiului D nr. cadastral 4729 casa, sediul administrativ și spațiu de producție care se afla pe terenul intravilan în suprafață de 450 mp sunt proprietatea reclamantului A, dobândite prin cumpărare și edificare.

Din raportul de expertiză tehnică întocmit în cauză de expert Y a rezultat că suprafața terenului folosit de reclamant este de 777 mp față de suprafața de 450 mp cât rezultă din acte.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...