Legestart nr. 5/2015

Contracte la distanță și contracte încheiate în afara spațiilor comerciale
de Eugen Staicu

20 mai 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Referințe articol: spatii comerciale

Drepturile și obligațiile părților în una sau cealaltă din cele două situații sunt reglementate prin Ordonanța de urgență nr. 34/2014, dar și prin acte normative speciale.

O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 427/2014 definește contractul la distanță ca reprezentând orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

Contractul în afara spațiilor comerciale este, în temeiul aceluiași act normativ, orice contract dintre un profesionist și un consumator, într-una din următoarele situații:încheiat în prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, într-un loc care nu este spațiul comercial al profesionistului;încheiat ca urmare a unei oferte din partea consumatorului în aceleași circumstanțe ca cele menționate la lit. a);încheiat în spațiile comerciale ale profesionistului sau prin orice mijloace de comunicare la distanță, imediat după ce consumatorul a fost abordat în mod personal și individual, într-un loc care nu este spațiul comercial al profesionistului, în prezența fizică simultană a acestuia și a consumatorului;încheiat în cursul unei deplasări organizate de profesionist cu scopul sau efectul de a promova și a vinde consumatorului produse sau servicii.

Cerințe de informare pentru contractele la distanță și cele în afara spațiilor comerciale

Înainte ca un contract la distanță sau în afara spațiilor comerciale sau orice ofertă similară să producă efecte obligatorii asupra consumatorului, profesionistul trebuie să îi furnizeze consumatorului informațiile necesare, "în mod clar și inteligibil", astfel cum sunt precizate în art. 6 alin. (1) din ordonanță. Informațiile fac parte integrantă din contractul la distanță sau din contractul în afara spațiilor comerciale și nu pot fi modificate decât în cazul în care părțile contractante decid altfel în mod explicit.

Informațiile privind dreptul de retragere (daca acest drept există) și costul returnării în caz de retragere pot fi furnizate utilizând formularul tipizat de informare cu privire la retragere în anexa la ordonanță de urgență. Profesionistul respectă cerințele în materie de informare sub aceste aspecte, dacă a furnizat consumatorului aceste instrucțiuni corect completate.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...