Legestart nr. 9/2016

Înregistrarea în scopuri de TVA și anularea din oficiu a înregistrării: criterii anti-fraudă
de Mihai Sintescu

22 septembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Referințe articol: TVA

Un recent ordin al președintelui ANAF reglementează, între altele, Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăți, care nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera de aplicare a TVA. Reglementarea a fost aprobată prin Ordinul nr. 2393/2016, în vigoare din 17 august, data publicării în Monitorul oficial nr. 629/2016.

Recentul ordin a abrogat, totodată, Ordinul președintelui ANAF nr. 3840/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial nr. 5 din 5 ianuarie 2016, fapt pentru care prin noua reglementare s-au mai aprobat și criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, Procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăți, cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerțului.

Motivarea ANAF

Ne oprim, în cele ce urmează, doar asupra noilor reglementări privind anularea din oficiu a înregistrării în scop de TVA, stipulată în Codul fiscal prin art. 316 alin. (11) lit.h), unde se prevede că organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică potrivit criteriilor și în termenele stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F. (vedeți și Documentarul legal de la sfârșitul materialului)

ANAF a apreciat că procedura trebuie să prevadă un proces de selecție mult mai riguros în cazul acestor persoane impozabile care să pună accent pe comportamentul lor fiscal, utilizând criterii de risc cu scopul prevenirii și limitării utilizării abuzive sau frauduloase a înregistrării în scopuri de TVA. Astfel, evaluarea intenției și capacității trebuie să vizeze în special persoanele impozabile care, în urma analizei efectuată, au fost identificate a se încadra într-un anumit profil de risc.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...