Legestart nr. 9/2016

Studiu de caz: Ce trebuie să cunoască salariatul care este convocat la cercetare disciplinară?
de Mădălina Moceanu

07 septembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Referințe articol: salariat

Prin cererea adresată Tribunalului Mehedinți - Secția Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale la data de 06.03.2012, contestatoarea M.S. a formulat contestație împotriva Deciziei de sancționare nr.1/09.02.2012 emisă de intimata S.C. E. C. S.R.L, prin care a solicitat ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunța să se dispună admiterea contestației, constatarea nulității absolute a deciziei atacate și pe fond, repunerea părților în situația anterioară prin reîncadrarea sa în funcția de vânzător, obligarea intimatei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat.

În motivarea în fapt a cererii s-a arătat că decizia de sancționare nr.1/09.02.2012 este nelegală întrucât angajatorul a convocat-o pe salariata contestatoare în vederea cercetării disciplinare prealabile prin Adresa nr. 2/01.02.2012 fără însă a se indica în adresa respectivă și obiectul acestei cercetări astfel încât salariata a fost pusă în imposibilitate de a-și exercita dreptul la apărare efectivă.

În probațiune contestatoarea a solicitat proba cu înscrisuri.

Ce apărări concrete a formulat intimata(pârâta) în cauză?

Intimata(pârâta) a formulat întâmpinarece a fost depusă la dosarul cauzei prin care aceasta a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

Intimata a arătat că din lecturarea cu atenție a convocării se poate lesne observa că se precizează textual că este convocată la cercetarea disciplinară prealabilă pentru analiza activității sale ce decurge în calitatea sa de angajat, în raport de contractul său de muncă.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...