Legestart nr. 8/2014

Cooperația: Cum se împarte patrimoniul societății
de Eugen Staicu

20 august 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Referințe articol: Specialiști

Am ales să discutăm despre un caz mai aparte, în sensul că regimul cooperației reglementat prin Legea nr. 1/2005 este diferit față de Legea societăților nr. 31/1990 în ce privește, în discuția de față, împărțirea patrimoniului.

Potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, societățile cooperative meșteșugărești sunt asociații de persoane fizice care desfășoară în comun activități de producție, de comercializare a mărfurilor, de executare de lucrări și prestări de servicii, care contribuie, direct sau indirect, la dezvoltarea activităților meșteșugărești ale membrilor lor cooperatori.

Patrimoniul unei societăți cooperative este format dintr-o parte divizibilă și o parte indivizibilă, aceasta din urmă neputând fi însușită de membrii cooperatori.

Referindu-se la patrimoniu, legea definește, prin art. 6, partea divizibilă a patrimoniului societății cooperative care cuprinde valoarea părților sociale emise în schimbul aportului membrilor cooperatori la capitalul social, precum și dividendele cuvenite membrilor cooperatori. Partea indiviziblă a patrimoniului societății, acumulat de aceasta în decursul activității, mai puțin partea divizibilă, nu poate face obiectul distribuirii sau dobândirii între membrii cooperatori.

Ce se întâmplă la dizolvarea societății cooperative?

La art. 87 alin. (2) din lege se precizează că activul rămas în urma achitării sumelor datorate creditorilor societății cooperative și a părții divizibile către membrii cooperatori se transmite, în baza hotărârii adunării generale a membrilor cooperatori, către o altă societate cooperativă, conform prevederilor actului constitutiv. În lipsa hotărârii adunării generale, activul rămas se atribuie de către instanța competentă unei societăți cooperative de aceeași formă, din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate, prin hotărâre judecătorească irevocabilă, respectiv definitivă, în termenii noului Cod de procedură civilă.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...