Legestart nr. 2/2015

Informații utile referitoare la indemnizația de șomaj (I)
de Mădălina Moceanu

19 februarie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Referințe articol: somer

O cititoare a formulat cu ceva timp în urmă pe forumul Indaco următoarea întrebare: "Bună seara. Soțul meu se află în concediu de creștere copil, din 01.12.2014, până în prezent. În perioada 01.09.2014 - 31.11.1014 nu a fost angajat. Anterior acestei perioade a lucrat continuu ( depășește 12 luni de venit). La ultimul loc de muncă și a încetat activitatea cu acordul părților (august 2014). Poate beneficia de indemnizație de șomaj după terminarea concediului de creștere copil? Multumesc frumos!".

În rândurile prezentului articol (care este împărțit în doua părți) ne-am propus să prezentăm aspecte importante legate de indemnizația de șomaj, răspunzând astfel, în mod indirect, și cititoarei noastre.

Cine poate avea calitatea de "șomer"?

Potrivit art. 16 lit. a coroborat cu art. 5 pct. IV lit c din Legea nr. 76/2002 cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 76/2002), șomerul este persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de pensionare;starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare;este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.

Care sunt situațiile care pot îndreptăți șomerii la solicitarea indemnizației de șomaj?

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, în vederea stabilirii dreptului de indemnizație de șomaj, șomerii prevăzuți la art. 16 lit. a sunt persoanele care se pot găsi în una dintre următoarele situații: le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor;le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși, dacă anterior nu au fost încadrați în muncă sau dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului;le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;au încheiat contract de asigurare pentru șomaj și nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare1 ;au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate și care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă și nu au reușit să se încadreze în muncă;le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă la unitățile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activității, sau la unitățile care au preluat patrimoniul acestora;le-a încetat activitatea desfășurată exclusiv în baza unui raport juridic, altul decât cel de natura celor prevăzute la lit. a-e, g și h, în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuția individuală de asigurări pentru șomaj.

De asemenea, sunt asimilate șomerilor persoanele aflate în situațiile prevăzute la art. 16 lit. b din Legea nr. 76/20022, dacă îndeplinesc următoarele condiții: sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;sunt absolvenți ai școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale (art. 17 alin. 2 din Legea nr. 76/2002).

Ce condiții trebuie să îndeplinească șomerii pentru a beneficia de indemnizația de șomaj?

Șomerii prevăzuți la art. 17 alin. 1 din Legea nr. 76/2002, beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni3 premergătoare datei înregistrării cererii;nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii;sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate (art. 34 alin 1 din Legea nr. 76/2002).

Potrivit legiuitorului, constituie stagiu de cotizare și perioadele pentru care angajatorul este scutit, în condițiile legii, de plata contribuției datorate la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...