Legestart nr. 5/2014

Studiu de caz. Obligativitatea plății taxei de radiodifuziune doar de către persoanele juridice beneficiare (ale serviciului respectiv)
de Mădălina Moceanu

19 mai 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Referințe articol: studiu de caz

Reclamanta Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) a chemat în judecată pe pârâta SC F. SRL, solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 813,02 lei, reprezentând taxa pentru serviciul public de radiodifuziune în cuantum de 720 lei, aferentă perioadei ianuarie 2012 - decembrie 2013, și penalități de întârziere în cuantum de 93,02 lei, stabilite la data de 14 noiembrie 2013; cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta arată că, potrivit art. 40 alin. 3 din Legea nr. 41/1994, persoanele juridice au obligația să plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune și o taxă pentru serviciul public de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestor servicii.

În aplicarea art. 40 alin. 4 din Legea nr. 41/1994 a fost adoptată H.G. nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, care stabilește cuantumul taxei pe categorii de plătitori, modalitatea de încasare și de calcul a penalităților de întârziere. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 977/2003, taxa pentru serviciul public de radiodifuziune se va încasa de la plătitorii acesteia o dată cu plata energiei electrice consumate, iar, potrivit art. 6 alin. 1,2 din H.G. nr. 977/2003, pentru neplata la termen a taxei se percep penalități pentru fiecare zi de întârziere.

Față de cele arătate, concluzionează reclamanta ca pârâta să fie obligată la plata sumelor solicitate.

În drept, s-au invocat prevederile art. 194 și 223 alin. 3 din Codul de procedură civilă; art. 40 alin. 3,4 din Legea nr. 41/1994; H.G. nr. 977/2003.

În probațiune, reclamanta a precizat că se prevalează de proba cu înscrisuri, atașând în sensul acesta o situație de calcul a penalităților de întârziere, situația facturilor emise de E. T. S. SA, pentru perioada ianuarie 2012 - decembrie 2013, precum și extras din registrul comerțului.

Ce demersuri juridice poate întreprinde o persoană juridică când primește o astfel de acțiune de chemare în judecată?

Așa cum prevede și Codul de procedură civilă în art. 201 alin. 1, concomitent cu comunicarea de către instanța de judecată a cererii introductive de instanță către pârât, în speță către SC F. SRL, acestuia i se va pune în vedere că are obligația de a depune întâmpinare, sub sancțiunea prevăzută de lege (care va fi indicată expres), în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată, în condițiile art. 165 din Codul de procedură civilă.

Ce apărări concrete poate formula persoana juridică în întâmpinarea pe care o va depune la dosarul cauzei într-o astfel de cauză?

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...