Legestart nr. 2/2014

Deschiderea procedurii insolvenței la cererea debitorului (II). Acte necesare
de Ileana Constantinescu

27 februarie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Referințe articol: procedura insolventa

Așa cum am arătat anterior, materialul nostru referitor la deschiderea procedurii insolvenței la cererea debitorului a fost structurat în două părți.Astfel, în prima parte am prezentat situația în care debitorul este obligat să ceară intrarea sa în procedura insolvenței, precum și situația când debitorul are doar facultatea formulării către instanța de judecată a unei astfel de cereri; în partea a doua a materialului, pe care o prezentăm în rândurile ce urmează, facem o prezentare detaliată a actelor care trebuie să însoțească cererea debitorului.

Prima parte poate fi citită AICI.

Potrivit art. 28 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, cererea debitorului trebuie să fie însoțită de următoarele acte:a) Bilanțul certificat de către administrator și cenzor/auditor, balanța de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii.

Debitorul este obligat de legiuitor să depună evidențele contabile mai sus amintite pentru a se putea determina starea patrimoniului debitorului, pentru a se stabili cu exactitate activul și pasivul debitorului și pentru a se putea concluziona dacă, într-adevăr, debitorul se confruntă cu o insuficiență a fondurilor bănești disponibile.b) O listă completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile și băncile prin care debitorul își rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menționa datele din registrele de publicitate.

Legiuitorul are în vedere toate bunurile din patrimoniul debitorului (bunuri mobile, imobile, inclusiv sumele de bani aflate în conturi bancare) care sunt susceptibile de executare silită. Pentru bunurile grevate se vor menționa datele din registrele de publicitate (carte funciară, arhiva electronică etc), dar și sarcinile care grevează acele bunuri, iar în cazul conturilor bancare, băncile unde se află aceste conturi.c) O listă a numelor și a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanțele acestora: certe sau sub condiție, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza și drepturile de preferință.

În ceea ce îi privește pe creditori, se vor indica numele, prenumele și adresele acestora. Reținem că în lista respectivă vor fi inserați toți creditorii indiferent de felul creanțelor lor (creanțe certe sau sub condiție, lichide sau nelichide, scadente sau nescadente, contestate sau necontestate).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...