Drept Civil (C.H. BECK)

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2007, ISBN 978-973-115-083-3
de Pavel Perju

26 martie 2007

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Jurisprudență

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești

Ediția 1

Pavel Perju

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Abrevieri

alin.

– alineat (ul)

apud

– citat (ă) de, citat (ă) după

art.

– articol (ul)

C. civ..

– Codul civil

C. civ.. fr.

– Codul civil francez

Codul comercial

– Codul comercial

Codul muncii

– Codul muncii

C. pen.

– Codul penal

C. proc. civ..

– Codul de procedură civilă

C. proc. pen.

– Codul de procedură penală

C.A.

– Curtea de Apel

C.E.D.O.

– Curtea Europeană a Drepturilor Omului

cit. supra

– citat(ă) mai sus

C.F.

– cartea funciară

Col. civ.

– colegiul civil

Convenția

– Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale

C.S.J.

– Curtea Supremă de Justiție

dec.

– decizia

Dreptul

– revista Dreptul

ed.

– ediția

H.G.

– Hotărârea Guvernului

HCM

– Hotărârea Consiliului de Miniștri

I.C.C.J.

– Înalta Curte de Casație și Justiție

infra

– mai jos

Jud.

– Judecătoria

lit.

– litera

M. Of.

– Monitorul oficial al României, partea I

n.n.

– nota noastră

nr.

– numărul

O.G.

– Ordonanța Guvernului

O.U.G.

– Ordonanța de urgență a Guvernului

op. cit.

– opera citată

p.

– pagina/paginile

passim

– integral

parag.

– paragraful

pct.

– punctul/punctele

P.R.

– revista Pandectele Române

s. civ.

– secția civilă

s. cont.

– secția contencios administrativ

sent.

– sentința

s.n.

– sublinierea noastră

supra

– mai sus

ș.a.

– și alții

t.

– tomul

Trib.

– Tribunalul

Trib. Jud.

– Tribunalul județean

T.M.B.

– Tribunalul Municipiului București

R.R.D.

– Revista Română de Drept

S.C.J.

– revista Studii și Cercetări Juridice

Trib. Suprem

– Tribunalul Suprem

urm.

– următorul/următoarea, următoarele

vol.

– volumul

[ Mai mult... ]

Capitolul I Drept civil

Secțiunea I Conflictul legilor în timp

1 Conflictul legilor în timp. Dreptul comun al acțiunii în revendicare imobiliară în concurs cu normele de drept substanțial și procesual instituite de Legea nr. 10/20011

(Comentariu publicat în Dreptul nr. 5/2003, p. 190-193) [ Mai mult... ]

2 Acțiunea legilor în timp. Legi speciale de reparații. Aplicare temporizatoare. Reactivarea dreptului comun al revendicării. Inadmisibilitate

(Comentariu publicat în Dreptul nr. 2/2005, p. 172, 173) [ Mai mult... ]

3 Conflictul legilor în timp. Supraviețuirea legii vechi în concurs cu Legea nr. 10/2001

(Comentariu publicat în Dreptul nr. 5/2004, p. 190, 191) [ Mai mult... ]

4 Conflictul legilor în timp. Ultraactivitatea legii vechi în ipoteza prevăzută de art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/20016

(Comentariu publicat în Dreptul nr. 1/2004, p. 212, 213) [ Mai mult... ]

5 Conflictul legilor în timp. Legi interpretative

(Comentariu publicat în Dreptul nr. 2/2005, p. 173, 176) [ Mai mult... ]

6 Conflictul legilor în timp. Legi speciale de reparații. Modificare. Consecințe

(Comentariu publicat în Buletinul Casației nr. 2/2005, p. 89, 90) [ Mai mult... ]

7 Conflictul legilor în timp. Situații juridice obiective (legale). Aplicarea imediată a legii noi

(Comentariu publicat în Dreptul nr. 11/2006, p. 226-228) [ Mai mult... ]

8 Conflictul legilor în timp. Ultraactivitatea unor dispoziții ale Decretului-lege nr. 115/1938

1 În sens contrar, a se vedea M. Nicolae, Tratat de publicitate imobiliară, Ed. Univers Juridic, 2006, p. 44-48.
[ Mai mult... ]

9 Conflictul legilor în timp. Drepturi potestative

(Comentariu publicat în Dreptul nr. 12/2005, p. 249-252) [ Mai mult... ]

10 Conflictul legilor în timp. Dispoziții legale succesive privind susținerea examenului de capacitate de către personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor

(Comentariu publicat în Dreptul nr. 11/2006, p. 228-231) [ Mai mult... ]

Secțiunea a II-a Bunuri

§1 Proprietatea [ Mai mult... ]

11 Pentru o definiție completă a dreptului de proprietate (critica textului art. 480 C. civ..)

(Comentariu publicat în Dreptul nr. 7/1999, p. 20, 21) [ Mai mult... ]

12 Referitor la conținutul și întinderea dreptului de proprietate imobiliară

(Comentariu publicat în Dreptul nr. 7/1999, p. 21, 22) [ Mai mult... ]

13 Imobile prin destinație. Condiții de existență

(Comentariu publicat în Dreptul nr. 5/2003, p. 170, 171) [ Mai mult... ]

14 Bunuri domeniale. Criterii pentru stabilirea apartenenței lor la domeniul public

(Comentariu publicat în Dreptul nr. 6/2005, p. 227, 228) [ Mai mult... ]

15 Asigurarea bunei vecinătăți

(Comentariu publicat în Dreptul nr. 7/1999, p. 22) [ Mai mult... ]

16 Abuzul de drept în materia raporturilor de vecinătate

(Comentariu publicat în Dreptul nr. 1/1999, p. 96, 97) [ Mai mult... ]

17 Ipoteza comunității unui zid (perete de clădire) care împarte două proprietăți limitrofe. Consecințe

(Comentariu publicat în Dreptul nr. 1/1999, p. 100, 101) [ Mai mult... ]

18 Expropriere. Faza judecătorească. Învoiala părților de stingere a litigiului. Natura juridică și efecte

;
se încarcă...