Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

Ordinul nr. 22/2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuința proprietate personală

Modificări (...), Reviste (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 ianuarie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 22/28

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

Ministerul Finanțelor Publice

În temeiul art. 621 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale și turismului și ministrul finanțelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Reviste (1)

Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuințele proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislației specifice, reprezintă oferirea posibilității de ședere pentru o perioadă de minimum 24 de ore și maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătorește în scop turistic în afara mediului său obișnuit de viață.

Art. 2. -

(1) Normele anuale de venit stabilite pe categorii de localități, în funcție de amplasamentul locuinței, se transmit anual Ministerului Finanțelor Publice de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.

(2) Normele anuale de venit prevăzute la alin. (1) se ajustează cu coeficienții de corecție, corespunzător următoarelor criterii:

a) posibilitățile de acces la resursele turistice ale persoanelor care călătoresc în scop turistic: numai cu mijloace proprii de transport, existența mijloacelor de transport în comun, rutiere și feroviare etc.;

b) situarea locuinței în mediul urban sau rural;

c) materialele de construcții din care sunt construite clădirile în care sunt situate camerele: beton, cărămidă, lemn etc.;

d) dotarea camerelor cu instalații de apă, de canalizare, electrice și de încălzire, proprii sau comune;

e) există echiparea sanitară destinată turiștilor pusă în exclusivitate la dispoziția acestora sau nu, după caz;

f) suprafața camerei închiriate în scop turistic;

g) numărul maxim de locuri de cazare dintr-o cameră.

(3) Normele anuale de venit ajustate cu coeficienții de corecție, corespunzător criteriilor prevăzute la alin. (2), nu pot să difere cu mai mult de 30% de nivelul normelor anuale transmise de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.

Art. 3. -

În înțelesul art. 2 alin. (1), categoriile de localități în care sunt amplasate locuințele proprietate personală sunt diferențiate potrivit legislației în materie astfel:

a) stațiuni turistice de interes național, cu excepția celor de pe litoralul Mării Negre;

b) stațiuni turistice de interes local, cu excepția celor de pe litoralul Mării Negre;

c) stațiuni balneare, climatice și balneoclimaterice, cu excepția celor de pe litoralul Mării Negre;

d) localități din Delta Dunării și de pe litoralul Mării Negre;

e) alte localități decât cele menționate la lit. a)-d).

Art. 4. -

(1) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, după caz, determină norma anuală de venit corespunzătoare unei camere de închiriat, în conformitate cu prevederile art. 2.

(2) Contribuabilii au obligația să completeze fișa capacității de cazare cu informațiile necesare, în vederea stabilirii de către organul fiscal competent a impozitului anual datorat. Fișa capacității de cazare reprezintă formular tipizat și constituie anexă la declarația privind venitul estimat/norma de venit, potrivit ordinului emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(3) Organul fiscal competent stabilește impozitul anual datorat pentru venitul din închirierea în scop turistic a unei camere situate în locuința proprietate personală prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra normei anuale de venit ajustate, determinată potrivit prevederilor art. 2.

Art. 5. - Reviste (1)

(1) Norma anuală de venit se reduce proporțional astfel încât să reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată, ținând cont de data la care au intervenit următoarele situații:

a) începerea realizării de venituri din închirierea în scop turistic;

b) încetarea realizării de venituri din închirierea în scop turistic;

c) întreruperile temporare datorate unor accidente, spitalizării și altor cauze obiective, inclusiv cele de forță majoră, dovedite cu documente justificative.

(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) intervenite în perioada sezonului turistic estival definit conform legislației în materie, pentru locuințele situate în localitățile de pe litoralul Mării Negre, norma de venit transmisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului se consideră normă de venit corespunzătoare sezonului turistic estival și se va reduce proporțional astfel încât să reflecte perioada din sezonul turistic estival pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată.

(3) In cazul încetării sau întreruperii temporare în cursul anului, contribuabilul va notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 15 zile de la data producerii acestuia, în vederea recalculării plăților stabilite în contul impozitului anual datorat.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Gheorghe Nastasia,
secretar general
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe lalomițianu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 3 iunie 2015 - "Declararea și impozitarea veniturilor obținute din cedarea folosirii bunurilor (închiriere)"
Revista Curierul Fiscal nr. 11/2018
;
se încarcă...