Art 5 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară | Hotărâre 1256/2011

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară -
Art. 5. -
Reviste (1)

(1) Garanția financiară se constituie prin depunerea unei sume într-un cont distinct deschis la o bancă din România, care să acopere contravaloarea a 25 de salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată, la care se adaugă contribuțiile datorate de către angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

(2) Garanția financiară prevăzută la alin. (1) se poate utiliza numai pentru plata de către agentul de muncă temporară a drepturilor de natură salarială, a celorlalte drepturi bănești negociate cu ocazia încheierii contractului colectiv de muncă, respectiv a contractului de muncă temporară, precum și a contribuțiilor datorate de către angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) La data scadenței obligațiilor prevăzute la alin. (2), agentul de muncă temporară este obligat să le execute, iar, în cazul în care fondurile proprii nu acoperă aceste obligații, se va utiliza garanția financiară constituită potrivit alin. (1).

(4) In cazul în care în termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligațiile privind plata salariului și cele privind contribuțiile și impozitele au devenit scadente și exigibile, iar agentul de muncă temporară nu deține fondurile necesare sau garanția nu este suficientă pentru acoperirea acestora, aceste obligații vor fi plătite de utilizator, în baza solicitării salariatului temporar sau a inspectorului de muncă. Reviste (1)

(5) Solicitarea salariatului temporar se formulează în scris, susținerea solicitării putând fi făcută prin orice mijloc de probă.

(6) Agentul de muncă temporară este obligat să mențină suma reprezentând garanția financiară la nivelul prevăzut la alin. (1), prin completarea acesteia în termen de 5 zile de la data micșorării acesteia.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1256/2011:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 4 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 5 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 6 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 7 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 8 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 9 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 10 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 11 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 12 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 13 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 14 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 15 Funcționarea agenților de muncă temporară
Reviste:
Aspecte generale privind munca prin agent de muncă temporară
Executarea ordinului de serviciu (din perspectiva dreptului muncii). Propuneri de lege ferenda
;
se încarcă...