Art 4 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară | Hotărâre 1256/2011

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară -
Art. 4. -

(1) Autorizarea solicitanților se face de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, la propunerea agențiilor teritoriale pentru prestații sociale în a căror rază teritorială își au sediul.

(2) În scopul obținerii autorizației de funcționare, solicitanții depun la agențiile teritoriale pentru prestații sociale o cerere însoțită de un dosar de autorizare care trebuie să conțină următoarele documente: Reviste (1)

a) actul constitutiv sau actul adițional la actul constitutiv, după caz, în care să fie menționat obiectul de activitate, prevăzut la art. 3 lit. a), în copie legalizată;

b) certificatul de înregistrare la registrul comerțului, emis de oficiul registrului comerțului, în care să fie menționat obiectul principal de activitate, prevăzut la art. 3 lit. a), în copie legalizată;

c) cazierul fiscal;

d) certificate eliberate de instituțiile competente, care să ateste îndeplinirea condiției prevăzute la art. 3 lit. b);

e) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului, care trebuie să cuprindă mențiuni din care să rezulte că solicitanții nu se află în procedură de reorganizare sau faliment, potrivit legii;

f) dovada constituirii garanției financiare, în cuantumul prevăzut la art. 5;

g) declarație pe propria răspundere a solicitantului privind îndeplinirea condiției de la art. 3 lit. d).

(3) Filialele solicitanților se supun separat procedurii de autorizare.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1256/2011:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 4 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 5 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 6 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 7 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 8 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 9 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 10 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 11 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 12 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 13 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 14 Funcționarea agenților de muncă temporară
Reviste:
Aspecte generale privind munca prin agent de muncă temporară
;
se încarcă...