Art 3 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară | Hotărâre 1256/2011

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară -
Art. 3. -
Reviste (2), Doctrină (1)

În vederea obținerii autorizației de funcționare ca agenți de muncă temporară, persoanele juridice, denumite în continuare solicitanți, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie persoane juridice constituite potrivit legii și să aibă prevăzut în actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, "Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN";

b) să nu înregistreze debite la bugetul de stat sau la bugetele locale;

c) să nu figureze în evidențele cazierului fiscal cu fapte sancționate de reglementările financiare, vamale și nici cu cele care privesc disciplina financiară;

d) să nu fi fost sancționate contravențional, în ultimele 24 de luni anterioare datei formulării cererii de autorizare, pentru încălcarea prevederilor legislației muncii, comerciale și fiscale; contravențiile cu privire la care există o acțiune pe rolul instanțelor de judecată vor fi luate în considerare numai dacă până la data soluționării cererii de autorizare s-a pronunțat cu privire la acestea o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;

e) să constituie garanția financiară în cuantumul prevăzut la art. 5.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    [1] Părțile contractului. Agentul de muncă temporară este opersoană juridică autorizată, care pune provizoriu la dispoziție utilizatorului personal pe care îl angajează și îl salarizează în acest scop. Pentru aobține autorizația de funcționare, persoanele juridice trebuie să îndeplinească anumite condiții enumerate în art. 3 din H.G. nr. 1256/2011. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Hotărâre 1256/2011:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 4 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 5 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 6 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 7 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 8 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 9 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 10 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 11 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 12 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 13 Funcționarea agenților de muncă temporară
Reviste:
Autorizarea agentului de muncă temporară
Aspecte generale privind munca prin agent de muncă temporară
Doctrină:
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
;
se încarcă...