Art 19 Funcționarea agenților de muncă temporară | Hotărâre 1256/2011

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Funcționarea agenților de muncă temporară -
Art. 19. -
Reviste (1)

Utilizatorul salariaților temporari are următoarele obligații:

a) să informeze salariații temporari cu privire la toate locurile de muncă vacante existente, în vederea asigurării egalității de șanse cu ceilalți angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la utilizator, pentru obținerea unui loc de muncă permanent, prin afișarea unui anunț general într-un loc accesibil tuturor salariaților care își desfășoară activitatea la utilizatorul respectiv;

b) să asigure salariatului temporar accesul la cursurile de pregătire profesională pe care le organizează pentru salariații săi;

c) să pună la dispoziția reprezentanților salariaților informațiile cu privire la utilizarea salariaților temporari, în cadrul informării generale privind ocuparea forței de muncă;

d) să asigure salariaților temporari aceleași drepturi cu cele ale salariaților angajați cu contract individual de muncă la utilizator, conferite de lege, de regulamentul intern sau de contractul colectiv de muncă aplicabil utilizatorului, precum și de orice alte reglementări specifice aplicabile utilizatorului;

e) să ofere și să prezinte informații exacte și reale privind utilizarea salariaților temporari atunci când sindicatele sau, după caz, reprezentanții salariaților, înființați potrivit legii, solicită situația încadrării personalului propriu.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1256/2011:
Art 9 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 10 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 11 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 12 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 13 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 14 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 15 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 16 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 17 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 18 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 19 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 20 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 21 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
Art 25 Dispoziții finale
Reviste:
Aspecte generale privind munca prin agent de muncă temporară
;
se încarcă...