Art 11 Funcționarea agenților de muncă temporară | Hotărâre 1256/2011

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Funcționarea agenților de muncă temporară -
Art. 11. -
Jurisprudență

(1) Agentul de muncă temporară pune la dispoziția utilizatorului un salariat temporar, în baza unui contract de punere la dispoziție încheiat în formă scrisă.

(2) Contractul de punere la dispoziție trebuie să cuprindă elementele prevăzute la art. 91 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată.

(3) Condițiile de bază de muncă și de angajare referitoare la durata timpului de lucru, munca suplimentară, repausul zilnic și săptămânal, munca de noapte, concediile și sărbătorile legale și salarizarea aplicabile salariaților temporari sunt, pe durata misiunii de muncă temporară la un utilizator, cel puțin acelea care s-ar aplica salariaților în cazul în care aceștia ar fi fost recrutați direct de către utilizatorul respectiv pentru a ocupa același loc de muncă. Toate condițiile de bază de muncă și de angajare stabilite prin legislație, regulamentul intern, contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și prin orice alte reglementări specifice aplicabile utilizatorului sunt aplicabile în mod direct și salariaților temporari pe durata misiunii de muncă temporară. Reviste (1)

(4) În cazul în care misiunea de muncă temporară oferită de agentul de muncă temporară poate pune în pericol viața și integritatea fizică și/sau psihică a salariatului temporar, acesta este îndreptățit să refuze misiunea de muncă temporară.

(5) Refuzul salariatului se face în formă scrisă și nu poate constitui motiv de sancțiune sau concediere.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1256/2011:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 4 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 5 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 6 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 7 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 8 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 9 Procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
Art 10 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 11 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 12 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 13 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 14 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 15 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 16 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 17 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 18 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 19 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 20 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 21 Funcționarea agenților de muncă temporară
Reviste:
Aspecte generale privind munca prin agent de muncă temporară
;
se încarcă...