Guvernul României

Hotărârea nr. 1221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 6 din 04 ianuarie 2012.

În vigoare de la 04 ianuarie 2012 până la 20 ianuarie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 18/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

___________

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 bis.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
p. Secretarul general al Guvernului,
Ștefan Gati
p. Președintele Agenției Naționale pentru Romi,
Alina Ene,
consilier personal
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul sănătății,
Ritli Ladislau
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul culturii și patrimoniului național,
Kelemen Hunor
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Sulfina Barbu
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
Ministrul mediului și pădurilor,
Laszlo Borbely
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi
p. Ministrul finanțelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat

București, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.221.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...