Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 112/2011 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului justiției și al ministrului apărării nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcții și de personal pentru instanțele militare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 2.749/C / M.112

Ministerul Justiției

Ministerul Apărării Naționale

Având în vedere Avizul Consiliului Superior al Magistraturii din 20 decembrie 2011,

pentru aplicarea dispozițiilor art. 135 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 554/2006 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru instanțele militare,

în temeiul dispozițiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul justiției și ministrul apărării naționale emit prezentul ordin.

Art. I. -

Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului justiției și al ministrului apărării nr. 2.749/C/M.105/2008 privind aprobarea statelor de funcții și de personal pentru instanțele militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 28 octombrie 2008, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul justiției,
Cătălin Marian Predoiu
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2.749/C/M.105/2008)

CURTEA MILITARĂ DE APEL

Nr. crt. Categoria de personal Denumirea funcției Numărul de posturi Observații
1 JUDECĂTORI


Președinte 1 JUDECĂTORI MILITARI


2 Vicepreședinte 1
3 Judecători 5
4 TOTAL: 7
5 PERSONAL AUXILIAR DE SPECIALITATEPrim-grefier 1
6 Grefieri 7
7 Grefier arhivar, grefier registrator 1
8 Grefier informatician 1
9 Agent procedural 1
10 Aprod 1
11 TOTAL: 12
12 CADRE MILITARE ACTIVE (Sof.) Documente clasificate 1
13 TOTAL: 1
14 PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL Muncitori calificați 5
Îngrijitor 1
TOTAL: 6
TOTAL CURTEA MILITARĂ DE APEL: 26

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.749/C/M.105/2008)

TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL BUCUREȘTI

Nr. crt. Categoria de personal Denumirea funcției Numărul de posturi Observații
1 JUDECĂTORI


Președinte 1 JUDECĂTORI MILITARI


2 Vicepreședinte 1
3 Judecători 3
4 TOTAL: 5
5 PERSONAL AUXILIAR DE SPECIALITATE


Prim-grefier 1
6 Grefieri 7 din care 1 cadru militar activ (Sof.)
7 Grefier arhivar, grefier registrator 1
8 Agent procedural 1
9 TOTAL: 10
10 PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL Îngrijitor 1
11 TOTAL: 1
TOTAL TRIBUNALUL MILITAR TERITORIAL BUCUREȘTI: 16
;
se încarcă...