Subcontractarea | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli privind documentația de atribuire -
SECȚIUNEA a 4-a
Subcontractarea

Art. 37. - Jurisprudență

Ofertantul câștigător este liber să-și selecteze subcontractanții și, mai ales, acestuia nu i se poate solicita să discrimineze posibilii subcontractanți pe criteriul naționalității.

Art. 38. - Jurisprudență

Autoritatea contractantă poate solicita ofertantului:

a) să indice, în oferta sa, partea din contract pe care ar putea intenționa să o subcontracteze unor terți, subcontractanții propuși, precum și obiectul subcontractelor pentru care aceștia din urmă sunt propuși; și/sau

b) să indice orice modificare produsă la nivelul subcontractanților pe durata executării contractului.

Art. 39. -

Autoritatea contractantă poate obliga ofertantul desemnat câștigător să aplice dispozițiile secțiunii a 5-a din prezentul capitol tuturor sau anumitor subcontracte pe care acesta intenționează să le atribuie unor terți.

Art. 40. -

(1) Autoritatea contractantă poate solicita ofertantului selectat să subcontracteze unor terți o parte din contract. Autoritatea contractantă care impune acest tip de subcontractare exprimă acest procent minim sub forma unui interval de valori, care conține un procent minim și unul maxim. Procentul maxim nu poate depăși 30% din valoarea contractului.

(2) Intervalul prevăzut la alin. (1) este proporțional cu obiectul și valoarea contractului, precum și cu caracterul sectorului industrial în cauză, inclusiv cu nivelul concurenței de pe piața respectivă și cu capacitățile tehnice relevante ale bazei industriale.

(3) Se consideră că orice procent de subcontractare care se încadrează în intervalul de valori indicat de autoritatea contractantă îndeplinește cerința de subcontractare prevăzută la alin. (1).

(4) Ofertanții pot propune subcontractarea unei părți din valoarea totală care depășește limita maximă a intervalului prevăzut de autoritatea contractantă.

(5) Autoritatea contractantă solicită ofertanților să precizeze în ofertele lor partea sau părțile din contract pe care intenționează să le subcontracteze pentru a îndeplini cerința menționată la alin. (1).

(6) Autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să precizeze partea sau părțile din contract pe care intenționează să le subcontracteze pe lângă procentul impus și să indice subcontractanții pe care i-au identificat deja.

(7) Ofertantul desemnat câștigător atribuie subcontractele în funcție de procentul de subcontractare care îi este impus de autoritatea contractantă în conformitate cu dispozițiile secțiunii a 5-a din prezentul capitol.

Art. 41. - Jurisprudență

Atunci când o autoritate contractantă decide să respingă subcontractanții selectați de un ofertant în faza procedurii de atribuire a contractului principal, respectiv de ofertantul desemnat câștigător, pe durata executării contractului, la baza acestui refuz nu pot sta decât criteriile aplicate pentru selectarea ofertanților pentru contractul principal. În cazul în care respinge un subcontractant, autoritatea contractantă trebuie să prezinte ofertantului sau ofertantului desemnat câștigător o justificare scrisă prin care să expună motivele pentru care consideră că subcontractantul/subcontractanții în cauză nu îndeplinește/îndeplinesc criteriile.

Art. 42. - Jurisprudență

Cerințele menționate la art. 38-41 sunt precizate în anunțul/invitația de participare.

Art. 43. -

Prevederile art. 37-41 nu aduc atingere răspunderii operatorului economic principal.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor cadru
Unități de achiziții centralizate
Excepții
Contracte rezervate
Contracte de prestare de servicii din categoria celor cuprinse în anexa nr 1
Contracte de prestare de servicii din categoria celor cuprinse în anexa nr 2
Contracte mixte care includ servicii enumerate în anexele nr 1 și 2
Reguli generale
Caietul de sarcini
Oferta Oferte alternative
Subcontractarea
Norme aplicabile subcontractării
Securitatea informației
Securitatea aprovizionării
Proceduri de atribuire
Modalități speciale de atribuire a contractului
Anunțuri
Informarea candidaților și a ofertanților
Reguli de comunicare și de transmitere a datelor
Reguli de evitare a conflictului de interese
Selecția și calificarea candidaților/ofertanților
;
se încarcă...