Regimul aplicabil contractelor de prestare de servicii | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Regimul aplicabil contractelor de prestare de servicii

SECȚIUNEA 1 Contracte de prestare de servicii din categoria celor cuprinse în anexa nr. 1

Art. 24. -

Contractele care au ca obiect serviciile prevăzute la art. 1, care sunt incluse în anexa nr. 1, se atribuie prin aplicarea uneia dintre procedurile de atribuire prevăzute la art. 54.

SECȚIUNEA a 2-a Contracte de prestare de servicii din categoria celor cuprinse în anexa nr. 2

Art. 25. -

În cazul în care autoritatea contractantă atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2, atunci obligația de a aplica prezenta ordonanță de urgență se impune numai pentru contracte a căror valoare este mai mare sau egală cu cea prevăzută la art. 136 alin. (2) lit. a) și se limitează la prevederile art. 31 și 135 și la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). Contestațiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2, a căror valoare este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 136 alin. (2) lit. a), se soluționează potrivit dispozițiilor cap. VIII.

SECȚIUNEA a 3-a Contracte mixte care includ servicii enumerate în anexele nr. 1 și 2

Art. 26. -

(1) În cazul în care contractul are ca obiect, alături de prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 1, și prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2, prevederile art. 24 sunt aplicabile numai dacă valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 1 este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor incluse în anexa nr. 2.

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a combina, în cadrul aceluiași contract, servicii incluse atât în anexa nr. 1, cât și în anexa nr. 2, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor art. 25, atunci când atribuie respectivul contract.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Dispoziții generale
Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor cadru Unități de achiziții centralizate Excluderi
Regimul aplicabil contractelor de prestare de servicii
Reguli privind documentația de atribuire
Proceduri de atribuire a contractului Modalități speciale de atribuire a contractului
Reguli de publicitate și transparență
Atribuirea contractului de achiziție publică
Căi de atac
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...