INFORMAȚIILE care trebuie să figureze în anunțurile de subcontractare menționate la art 46 | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 5 -
INFORMAȚIILE
care trebuie să figureze în anunțurile de subcontractare menționate la art. 46

1. Denumirea, adresa, numărul de fax și adresa de e-mail ale ofertantului selectat și ale biroului de la care se pot obține, după caz, informații suplimentare

2.

a) Locul execuției/realizării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor

b) Natura, cantitatea și dimensiunea lucrărilor, precum și caracteristicile generale ale lucrării; numărul (numerele) de referință din nomenclatura CPV

c) Natura produselor care urmează să fie furnizate, indicând, în special, în cazul în care ofertele sunt solicitate în vederea unei achiziții, a unui leasing, a unei închirieri, a unei cumpărări în rate sau a unei combinații între acestea, numărul (numerele) de referință din nomenclatura CPV.

d) Categoria și descrierea serviciului; numărul (numerele) de referință din nomenclatura CPV

3. Termenul de finalizare eventual impus

4. Denumirea și adresa organismului de la care se pot solicita caietele de sarcini și documentele suplimentare

5.

a) Termenele de primire a cererilor de participare și/sau de primire a ofertelor

b) Adresa la care trebuie transmise

c) Limba (limbile) în care trebuie redactate

6. Depozitele sau garanțiile eventual solicitate

7. Criteriile obiective care se vor aplica pentru selecția subcontractanților în ceea ce privește situația lor personală sau evaluarea ofertei lor

8. Orice alte informații

9. Data expedierii prezentului anunț de subcontractare

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
SERVICIILE menționate la art 1 și 24
SERVICIILE menționate la art 1 și 25
DEFINIȚII privind anumite specificații tehnice menționate la art 31
INFORMAȚII care trebuie incluse în anunțuri
INFORMAȚIILE care trebuie să figureze în anunțurile de subcontractare menționate la art 46
;
se încarcă...