Domeniul de aplicare | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
SECȚIUNEA 1
Domeniul de aplicare

Art. 1. -

(1) Sub rezerva art. 36, 51, 52, 62 și 346 din TFUE, prezenta ordonanță de urgență se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, inclusiv a contractelor sectoriale, și a acordurilor-cadru atribuite în domeniile apărării și securității care au ca obiect: Modificări (1), Jurisprudență

a) furnizarea de produse militare, inclusiv orice fel de piese de schimb, componente și/sau subansambluri ale acestora; Jurisprudență

b) furnizarea de produse sensibile, inclusiv orice fel de piese de schimb, componente și/sau subansambluri ale acestora; Modificări (1)

c) lucrări, produse și servicii legate în mod direct de produsele menționate la lit. a) și b), pentru oricare stadiu sau pentru totalitatea stadiilor din ciclul de viață al acestora;

d) lucrări și servicii special destinate unor scopuri militare sau lucrări și servicii cu caracter sensibil. Modificări (1)

(2) În domeniul specific al securității nonmilitare, prezenta ordonanță de urgență se aplică achizițiilor care au caracteristici similare cu cele ale achizițiilor din domeniul apărării și care prezintă un caracter la fel de sensibil. Aceste condiții pot fi îndeplinite în special în domeniile în care forțele militare și cele nonmilitare îndeplinesc aceleași misiuni și/sau în cazul în care obiectivul achizițiilor este de a proteja securitatea Uniunii Europene și/sau a statului român în interiorul ori în afara granițelor acestuia împotriva unor amenințări grave provenite de la entități nonmilitare și/sau neguvernamentale. Acest domeniu poate include, spre exemplu, protecția frontierelor, activități de poliție și misiuni de gestionare a crizelor, protecția infrastructurilor critice în sectoare de utilitate publică, cum ar fi cel de transport sau de energie. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Domeniul de aplicare
Scopul și principiile achizițiilor publice în domeniile apărării și securității
Definiții
Contracte mixte
Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire
Obligații ale autorităților contractante privind confidențialitatea
Protecția informațiilor clasificate
Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor cadru
Unități de achiziții centralizate
Excepții
Contracte rezervate
;
se încarcă...