Art 50 Securitatea aprovizionării | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli privind documentația de atribuire - Securitatea aprovizionării -
Art. 50.
-

(1) Autoritatea contractantă precizează în anunțul/invitația de participare și documentația de atribuire aferente unui contract de achiziții publice/acord-cadru cerințele sale referitoare la securitatea aprovizionării.

(2) În acest scop, autoritatea contractantă poate solicita ca oferta să cuprindă, printre altele, următoarele elemente:

a) o certificare sau documente care să dovedească autorității contractante că ofertantul va fi capabil să își îndeplinească obligațiile legate de exportul, de transferul și de tranzitul produselor care fac obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru, inclusiv orice document justificativ primit din partea statului membru sau a statelor membre implicat(e);

b) indicarea oricărei restricții impuse autorității contractante cu privire la divulgarea, transferul sau utilizarea produselor și serviciilor sau a oricărui rezultat al produselor și serviciilor respective, care ar rezulta din regimurile de control al exporturilor sau de securitate;

c) certificate sau documente prin care să se demonstreze că organizarea și localizarea lanțului de aprovizionare al ofertantului îi vor permite să respecte cerințele autorității contractante privind securitatea aprovizionării, cerințe menționate în caietul de sarcini, precum și angajamentul de a asigura că eventualele modificări care apar în lanțul său de aprovizionare pe durata executării contractului de achiziție publică/acordului-cadru nu vor influența respectarea acestor cerințe;

d) angajamentul ofertantului de a stabili și/sau menține capacitatea necesară pentru a face față unor creșteri ale necesităților, impusă de autoritatea contractantă, ca urmare a unei situații de criză, în anumite condiții care urmează a fi convenite;

e) orice documente justificative primite de la autoritățile naționale ale ofertantului referitoare la satisfacerea unor creșteri ale necesităților autorității contractante, ca urmare a unei situații de criză;

f) angajamentul ofertantului de a asigura întreținerea, modernizarea și adaptarea produselor care fac obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru;

g) angajamentul ofertantului de a informa în timp util autoritatea contractantă în legătură cu orice schimbare apărută în organizarea sa, lanțul de aprovizionare sau în strategia sa industrială, care ar putea afecta obligațiile sale față de respectiva autoritate;

h) angajamentul ofertantului de a pune la dispoziția autorității contractante, în anumite condiții care urmează a fi convenite, toate mijloacele specifice necesare pentru producerea pieselor de schimb, a componentelor, a ansamblurilor, precum și a echipamentelor de testare speciale, inclusiv desenele tehnice, autorizațiile și instrucțiunile de utilizare, în cazul în care nu mai este în măsură să asigure aceste aprovizionări.

(3) Ofertantului nu i se poate cere să obțină un angajament al unui stat membru care ar aduce prejudicii libertății statului membru respectiv de a aplica, în conformitate cu dreptul internațional sau dreptul Uniunii Europene aplicabil, propriile criterii naționale de acordare a licențelor de export, transfer sau tranzit în circumstanțele care prevalează în momentul deciziei respective de acordare a licenței.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Art 40 Subcontractarea
Art 41 Subcontractarea
Art 42 Subcontractarea
Art 43 Subcontractarea
Art 44 Subcontracte atribuite de ofertanții desemnați câștigători care nu sunt autorități contractante
Art 45 Subcontracte atribuite de ofertanții desemnați câștigători care nu sunt autorități contractante
Art 46 Subcontracte atribuite de ofertanții desemnați câștigători care nu sunt autorități contractante
Art 47 Subcontracte atribuite de ofertanții desemnați câștigători care nu sunt autorități contractante
Art 48 Subcontracte atribuite de ofertanții selectați care sunt autorități/entități contractante
Art 49 Securitatea informației
Art 50 Securitatea aprovizionării
Art 51 Etape premergătoare inițierii procedurii de atribuire
Art 52 Etape premergătoare inițierii procedurii de atribuire
Art 53 Proceduri de atribuire
Art 54 Proceduri de atribuire
Art 55 Proceduri de atribuire
Art 56 Proceduri de atribuire
Art 57 Proceduri de atribuire
Art 58 Licitația restrânsă
Art 59 Licitația restrânsă
Art 60 Licitația restrânsă
;
se încarcă...