Art 40 Subcontractarea | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli privind documentația de atribuire - Subcontractarea -
Art. 40.
-

(1) Autoritatea contractantă poate solicita ofertantului selectat să subcontracteze unor terți o parte din contract. Autoritatea contractantă care impune acest tip de subcontractare exprimă acest procent minim sub forma unui interval de valori, care conține un procent minim și unul maxim. Procentul maxim nu poate depăși 30% din valoarea contractului.

(2) Intervalul prevăzut la alin. (1) este proporțional cu obiectul și valoarea contractului, precum și cu caracterul sectorului industrial în cauză, inclusiv cu nivelul concurenței de pe piața respectivă și cu capacitățile tehnice relevante ale bazei industriale.

(3) Se consideră că orice procent de subcontractare care se încadrează în intervalul de valori indicat de autoritatea contractantă îndeplinește cerința de subcontractare prevăzută la alin. (1).

(4) Ofertanții pot propune subcontractarea unei părți din valoarea totală care depășește limita maximă a intervalului prevăzut de autoritatea contractantă.

(5) Autoritatea contractantă solicită ofertanților să precizeze în ofertele lor partea sau părțile din contract pe care intenționează să le subcontracteze pentru a îndeplini cerința menționată la alin. (1).

(6) Autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să precizeze partea sau părțile din contract pe care intenționează să le subcontracteze pe lângă procentul impus și să indice subcontractanții pe care i-au identificat deja.

(7) Ofertantul desemnat câștigător atribuie subcontractele în funcție de procentul de subcontractare care îi este impus de autoritatea contractantă în conformitate cu dispozițiile secțiunii a 5-a din prezentul capitol.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Art 30 Reguli generale
Art 31 Caietul de sarcini
Art 32 Oferta. Oferte alternative
Art 33 Oferta. Oferte alternative
Art 34 Oferta. Oferte alternative
Art 35 Oferta. Oferte alternative
Art 36 Oferta. Oferte alternative
Art 37 Subcontractarea
Art 38 Subcontractarea
Art 39 Subcontractarea
Art 40 Subcontractarea
Art 41 Subcontractarea
Art 42 Subcontractarea
Art 43 Subcontractarea
Art 44 Subcontracte atribuite de ofertanții desemnați câștigători care nu sunt autorități contractante
Art 45 Subcontracte atribuite de ofertanții desemnați câștigători care nu sunt autorități contractante
Art 46 Subcontracte atribuite de ofertanții desemnați câștigători care nu sunt autorități contractante
Art 47 Subcontracte atribuite de ofertanții desemnați câștigători care nu sunt autorități contractante
Art 48 Subcontracte atribuite de ofertanții selectați care sunt autorități/entități contractante
Art 49 Securitatea informației
Art 50 Securitatea aprovizionării
;
se încarcă...