Art 4 Contracte mixte | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Contracte mixte -
Art. 4.
- Modificări (1), Jurisprudență

(1) Un contract care are drept obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii care intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență și, parțial, sub incidența O.U.G. nr. 34/2006 se atribuie în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență, cu condiția ca această atribuire să fie justificată din motive obiective.

(2) Atribuirea unui contract care are drept obiect execuția de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii care intră parțial sub incidența prezentei ordonanțe de urgență, cealaltă parte a contractului neintrând sub incidența prezentei ordonanțe de urgență sau a O.U.G. nr. 34/2006, nu intră în domeniul de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, cu condiția ca această atribuire să fie justificată din motive obiective.

(3) Decizia de a atribui un contract prevăzut la alin. (1) sau (2) nu poate fi luată în scopul evitării aplicării prezentei ordonanțe de urgență sau a O.U.G. nr. 34/2006. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Art 1 Domeniul de aplicare
Art 2 Scopul și principiile achizițiilor publice în domeniile apărării și securității
Art 3 Definiții
Art 4 Contracte mixte
Art 5 Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire
Art 6 Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire
Art 7 Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire
Art 8 Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire
Art 9 Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire
Art 10 Obligații ale autorităților contractante privind confidențialitatea
Art 11 Protecția informațiilor clasificate
Art 12 Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor-cadru
Art 13 Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor-cadru
Art 14 Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor-cadru
;
se încarcă...