Art 29 Reguli generale | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli privind documentația de atribuire - Reguli generale -
Art. 29.
-

(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul documentației de atribuire, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, condiții speciale de îndeplinire a contractului care se pot referi, în special, la subcontractare sau prin care se urmărește să fie asigurate securitatea informațiilor clasificate și securitatea aprovizionării, precum și obținerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile.

(2) În cazul în care, în cadrul procedurii de atribuire sau la executarea unui contract, sunt gestionate sau accesate informații clasificate, autoritatea contractantă este obligată să impună prin documentația de atribuire ca respectivul candidat/ofertant/contractant/subcontractant și personalul implicat al acestuia să fie autorizați în acest sens, potrivit legislației naționale aplicabile.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Art 19 Unități de achiziții centralizate
Art 20 Utilizarea excepțiilor
Art 21 Contracte atribuite în temeiul normelor internaționale
Art 22 Situații speciale
Art 23 Contracte rezervate
Art 24 Contracte de prestare de servicii din categoria celor cuprinse în anexa nr. 1
Art 25 Contracte de prestare de servicii din categoria celor cuprinse în anexa nr. 2
Art 26 Contracte mixte care includ servicii enumerate în anexele nr. 1 și 2
Art 27 Reguli generale
Art 28 Reguli generale
Art 29 Reguli generale
Art 30 Reguli generale
Art 31 Caietul de sarcini
Art 32 Oferta. Oferte alternative
Art 33 Oferta. Oferte alternative
Art 34 Oferta. Oferte alternative
Art 35 Oferta. Oferte alternative
Art 36 Oferta. Oferte alternative
Art 37 Subcontractarea
Art 38 Subcontractarea
Art 39 Subcontractarea
;
se încarcă...