Art 203 Dispoziții tranzitorii și finale | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 203.
-

(1) În vederea atribuirii contractelor reglementate de prezenta ordonanță de urgență, autoritatea contractantă are obligația de a prevedea pentru compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice și atribuții în acest sens, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestui act normativ.

(2) În cazul autorităților contractante nou-înființate obligația prevăzută la alin. (1) va fi dusă la îndeplinire într-un termen de cel mult 3 luni de la data înființării autorității contractante.

(3) În măsura în care structura organizatorică a autorității contractante nu permite înființarea unui compartiment distinct, obligația prevăzută la alin. (1) și (2) se îndeplinește pe cale de act administrativ al conducătorului autorității contractante prin care una sau, după caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autorități contractante sunt însărcinate cu ducerea la îndeplinire a principalelor atribuții ale compartimentului intern specializat, așa cum sunt prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Art 193 Sancționarea contravențiilor
Art 194 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 195 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 196 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 197 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 198 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 199 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 200 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 201 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 202 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 203 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 204 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 205 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 206 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...