Art 20 Utilizarea excepțiilor | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Excepții - Utilizarea excepțiilor -
Art. 20.
-

(1) Niciuna din situațiile reglementate în această secțiune nu poate fi folosită în scopul sustragerii de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 nu se aplică contractelor a căror atribuire este reglementată de prezenta ordonanță de urgență și nici celor excluse din domeniul de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, conform prevederilor din această secțiune. Modificări (1), Jurisprudență

(3) Guvernul are dreptul de a stabili circumstanțele și procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achiziție publică în situațiile prevăzute de art. 346 din TFUE. Modificări (1), Referințe (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
    a) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât achiziţii pentru care se aplicădispoziţiile Legea nr. 98/2016, cât şi achiziţii pentru care se aplicădispoziţiile O.U.G. nr. 114/2011 sau ale altor acte normative/memorandumuri emise în temeiul art. 20 alin. (3) din O.U.G. nr. 114/2011114, în legăturăcu situaţiile prevăzute la 
    114 Art. 20 alin. (3) din O.U.G. nr. 114/2011 prevede: „Guvernul are dreptul de a stabili circumstanțele și procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achiziție publică în situațiile prevăzute de art. 346 din TFUE”.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Art 10 Obligații ale autorităților contractante privind confidențialitatea
Art 11 Protecția informațiilor clasificate
Art 12 Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor-cadru
Art 13 Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor-cadru
Art 14 Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor-cadru
Art 15 Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor-cadru
Art 16 Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor-cadru
Art 17 Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor-cadru
Art 18 Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor-cadru
Art 19 Unități de achiziții centralizate
Art 20 Utilizarea excepțiilor
Art 21 Contracte atribuite în temeiul normelor internaționale
Art 22 Situații speciale
Art 23 Contracte rezervate
Art 24 Contracte de prestare de servicii din categoria celor cuprinse în anexa nr. 1
Art 25 Contracte de prestare de servicii din categoria celor cuprinse în anexa nr. 2
Art 26 Contracte mixte care includ servicii enumerate în anexele nr. 1 și 2
Art 27 Reguli generale
Art 28 Reguli generale
Art 29 Reguli generale
Art 30 Reguli generale
Doctrină:
Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, ediția 3
;
se încarcă...