Art 2 Scopul și principiile achizițiilor publice în domeniile apărării și securității | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Scopul și principiile achizițiilor publice în domeniile apărării și securității -
Art. 2.
- Jurisprudență

(1) Scopul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie: Jurisprudență

a) promovarea concurenței dintre operatorii economici; Jurisprudență

b) garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici;

c) asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică; Jurisprudență

d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autoritățile contractante.

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sunt: Jurisprudență

a) nediscriminarea;

b) tratamentul egal; Jurisprudență

c) recunoașterea reciprocă;

d) transparența;

e) proporționalitatea; Jurisprudență

f) eficiența utilizării fondurilor publice;

g) asumarea răspunderii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Art 1 Domeniul de aplicare
Art 2 Scopul și principiile achizițiilor publice în domeniile apărării și securității
Art 3 Definiții
Art 4 Contracte mixte
Art 5 Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire
Art 6 Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire
Art 7 Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire
Art 8 Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire
Art 9 Reguli de participare a operatorilor economici la procedura de atribuire
Art 10 Obligații ale autorităților contractante privind confidențialitatea
Art 11 Protecția informațiilor clasificate
Art 12 Metode de calcul al valorii estimate a contractelor de achiziții publice și a acordurilor-cadru
;
se încarcă...