Art 174 Criterii de atribuire a contractelor | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Atribuirea contractului de achiziție publică - Criterii de atribuire a contractelor -
Art. 174.
- Modificări (1)

(1) În cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", oferta stabilită ca fiind câștigătoare este oferta care întrunește punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific. În cazul în care, din motive obiective, pe care autoritatea contractantă le poate justifica temeinic, este imposibilă stabilirea exactă a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractantă are obligația de a indica în anunțul/invitația de participare sau în documentația de atribuire cel puțin ordinea descrescătoare a importanței factorilor de evaluare care urmează să fie utilizați.

(2) Factorii de evaluare a ofertei, prevăzuți la alin. (1), pot fi, alături de preț: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcțional, caracteristici de mediu, costuri de utilizare, costuri de funcționare, raportul cost/eficiență, servicii postvânzare și asistență tehnică, termen de livrare sau de execuție, securitatea aprovizionării, interoperabilitatea și caracteristicile operaționale, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.

(3) În sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are obligația de a preciza în documentația de atribuire, în mod clar și detaliat, factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul, precum și metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice și financiare prezentate de ofertanți. Factorii de evaluare cu ponderile relative ale acestora, algoritmul de calcul, precum și metodologia de punctare a avantajelor trebuie să aibă legătură concretă cu specificul contractului și, după ce au fost stabiliți, nu se pot schimba pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Art 164 Capacitatea tehnică și/sau profesională
Art 165 Capacitatea tehnică și/sau profesională
Art 166 Standarde de asigurare a calității
Art 167 Standarde de asigurare a calității
Art 168 Standarde de asigurare a calității
Art 169 Standarde de protecție a mediului
Art 170 Standarde de protecție a mediului
Art 171 Standarde de protecție a mediului
Art 172 Criterii de atribuire a contractelor
Art 173 Criterii de atribuire a contractelor
Art 174 Criterii de atribuire a contractelor
Art 175 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 176 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 177 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 178 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 179 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 180 Stabilirea ofertei câștigătoare
Art 181 Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 182 Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 183 Anularea aplicării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică
Art 184 Dosarul achiziției publice
;
se încarcă...