Art 130 Anunțul de intenție | Ordonanță de urgență 114/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Anunțuri - Anunțul de intenție -
Art. 130.
-

(1) Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de intenție în situația în care urmărește să beneficieze de prevederile art. 67 alin. (2), făcând cunoscut în acest sens în respectivul anunț, după caz:

a) valoarea totală estimată a contractelor care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni pentru achiziționarea de produse din aceeași grupă CPV;

b) valoarea totală estimată a contractelor care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni pentru achiziționarea de servicii care sunt din aceeași categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 1;

c) valorile estimate ale contractelor de lucrări care urmează să fie atribuite în următoarele 12 luni.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunț de intenție și în alte situații decât cele prevăzute la alin. (1).

(3) Publicarea anunțului de intenție nu creează autorității contractante obligația de a efectua respectiva achiziție publică.

(4) Prevederile alin. (1) - (3) nu se aplică în cazul procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 114/2011:
Art 120 Licitația electronică
Art 121 Licitația electronică
Art 122 Licitația electronică
Art 123 Licitația electronică
Art 124 Licitația electronică
Art 125 Licitația electronică
Art 126 Publicarea anunțurilor
Art 127 Publicarea anunțurilor
Art 128 Publicarea anunțurilor
Art 129 Publicarea anunțurilor
Art 130 Anunțul de intenție
Art 131 Anunțul de intenție
Art 132 Anunțul de intenție
Art 133 Anunțul de participare
Art 134 Anunțul de participare
Art 135 Anunțul de atribuire
Art 136 Anunțul de atribuire
Art 137 Informarea candidaților și a ofertanților
Art 138 Informarea candidaților și a ofertanților
Art 139 Informarea candidaților și a ofertanților
Art 140 Reguli de comunicare și de transmitere a datelor
;
se încarcă...